Tài chính

VCSC đặt mục tiêu 2018 lãi nghìn tỷ, xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

(VNF) – VCSC sẽ trình lên đại hội đồng cổ đông kế hoạch lãi trước thuế 1.011 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 26%. Đồng thời trình xin ý kiến cổ đông về việc bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát sinh tại nước ngoài và xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

VCSC đặt mục tiêu 2018 lãi nghìn tỷ, xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

VCSC sắp xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Theo đó, VCSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.715 tỷ đồng trong năm nay, tăng 11,6% so với năm 2017. Trong đó, mảng môi giới chứng khoán dự tính thu về 491 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước; đầu tư chứng khoán dự tính 444 tỷ đồng, giảm 9,2%; mảng ngân hàng đầu tư dự tính 458 tỷ đồng, tăng 80%; mảng kinh doanh nguồn vốn dự tính 324 tỷ đồng, tăng 21,3%.

"Chúng tôi tự tin khẳng định sang năm 2018 sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Chúng tôi đang thực hiện các hợp đồng lớn với tổng giá trị giao dịch trên 40.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng tiêu dùng, thủy sản, vật liệu xây dựng, bất động sản…", đại diện VCSC cho biết.

Năm 2018, VCSC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.011 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017.

VCSC cho biết sẽ chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Đối với cổ tức năm 2018, mức đề xuất là 15% bằng tiền.

HĐQT VCSC đề nghị không nhận thù lao trong năm 2018. Đối với Ban Giám đốc, mức thưởng năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng.

VCSC cũng tính phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 35%, dự kiến diễn ra trong năm 2018.

Ngoài ra, VCSC cũng trình đại hội đồng cổ đông xin ý kiến về việc bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát sinh tại nước ngoài và xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Được biết, việc xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của VCSC là nhằm phục vụ mục đích bảo lãnh chứng khoán tại nước ngoài.

Năm 2017, VCSC ghi nhận doanh thu 1.536 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 802 tỷ đồng, tăng 46%.

Công ty chứng khoán này giữ thị phần môi giới trong Top 3 trên HSX năm 2017 với 8,5% thị phần, giảm 0,36% thị phần so với năm 2016.

Năm qua, VCSC đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn, bảo lãnh đầu tư rất lớn. Có thể kể đến như đồng tư vấn chào bán riêng lẻ cho Vietjet với giá trị huy động 3.800 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức, tư vấn niêm yết cho Vietjet; tư vấn chào bán riêng lẻ cho VPBank và chào bán thứ cấp cho cổ đông lớn với giá trị huy động hơn 12.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức, tư vấn niêm yết cho VPBank; tư vấn phát hành riêng lẻ cho PNJ với giá trị huy động gần 1.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức.

VCSC cũng đồng bảo lãnh phát hành cho Viglacera với giá trị huy động gần 2.000 tỷ đồng từ nhà đầ tư tổ chức; tư vấn chào bán riêng lẻ cho PCC1 với giá trị huy động 500 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức; tư vấn IPO và niêm yết chứng chỉ lưu ký SEA trên sàn New York với giá trị khoảng 1 tỷ USD; tư vấn cho 2 tổ chức nước ngoài mua cổ phần Traphaco từ một số tổ chức nước ngoài; đồng tư vấn FPT thoái vốn tại FPT Trading.

Ngoài ra cũng phải kể đến các thương vụ tư vấn cổ phần hóa các "ông lớn" Nhà nước như PV Power, Genco3, Becamex, PVOIL, IDICO.

Tin mới lên