Tài chính

VCSC lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2020

(VNF) - VCSC báo cáo 1.851 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng gần gấp đôi năm 2020, đồng thời vượt 20% kế hoạch của cả năm 2021.

VCSC lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2020

VCSC lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2020

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021 vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.133 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VCSC đạt hơn 496 tỷ đồng, tăng 27% so với quý IV/2020.

Đáng chú ý, doanh thu tư vấn tài chính bất ngờ tăng gấp hơn 10 lần lên mức 233 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 về doanh thu của VCSC trong quý sau hoạt động tự doanh.

Doanh thu môi giới tăng 40% so với cùng kỳ 2020 lên 214 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 182 tỷ đồng, tăng 106% so với quý IV/2020.

Tính tới cuối năm 2021, VCSC có 7.513 tỷ đồng các khoản phải thu margin, tương ứng tăng 3.748 tỷ đồng (tăng 100%) so với hồi đầu năm.

Khấu trừ các chi phí hoạt động, quản lý và tài chính cũng tăng nhanh theo doanh thu, VCSC báo lãi sau thuế quý IV/2021 đạt 467 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường chứng khoán trong quý cuối năm 2021 diễn biến tích cực khiến giá trị chứng khoán tăng mạnh so với cùng kỳ, nhờ đó doanh thu các mảng kinh doanh của VCSC tăng trưởng tích cực; ngoài ra một số giao dịch tư vấn đã được hoàn thành nên được ghi nhận vào doanh thu tư vấn trong quý IV.

Mặt khác, VCSC cho biết đã hiện thực hóa một số khoản đầu tư nên doanh thu bán tài sản tài chính cũng tăng mạnh. Tính tới cuối năm 2021, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết của VCSC có giá trị thị trường đạt 1.222 tỷ đồng, gồm các cổ phiếu MSN, KDH, HPG, TCB, VIC, MBB, VPB...

Lũy kế năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VCSC đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.864 tỷ đồng.

VCSC báo cáo 1.851 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng gần gấp đôi năm 2020, đồng thời vượt 20% kế hoạch của cả năm.

Tin mới lên