Tài chính

Về tay người Thái, Nhựa Bình Minh dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2018

(VNF) – Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 3% so với năm 2017.

Về tay người Thái, Nhựa Bình Minh dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2018

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 gần như đi ngang

Theo dự thảo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng 6% so với 2017. Lợi nhuận trước thuế ước tăng 3%, đạt 600 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 20%. Ngân sách đầu tư khoảng 380 tỷ đồng.

Năm 2017, doanh thu của BMP đạt 4.056 tỷ đồng, tăng 10% nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 25%, xuống 583 tỷ đồng do giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng tăng cao.

Tại đại hội được tổ chức vào 20/4 tới, HĐQT sẽ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho hạch toán khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 và 2010 vào quỹ đầu tư phát triển.

Mặt khác, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023, cùng một số sửa đổi trong điều lệ, quy chế nội bộ của công ty.

Vừa qua, Tập đoàn The Nawaplastic Industries (Saraburi) của Thái Lan đã mua hơn 24,1 triệu cổ phiếu BMP của SCIC qua đấu giá, nâng sở hữu tại BMP lên gần 50%.

Sau đó, đại gia Thái này tiếp tục đăng ký mua thêm 818.609 cổ phiếu ngoài thị trường để tăng sở hữu lên trên 50% vốn BMP, nắm quyền kiểm soát Nhựa Bình Minh.

Tin mới lên