Tài chính

VEAM báo lãi quý III giảm gần 6% xuống 1.757 tỷ, tiền gửi ngân hàng trên 14.000 tỷ

(VNF) - Kết thúc quý III/2019, VEAM đạt lợi nhuận trước thuế 1.757 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.231 tỷ đồng, tăng gần 7%.

VEAM báo lãi quý III giảm gần 6% xuống 1.757 tỷ, tiền gửi ngân hàng trên 14.000 tỷ

VEAM báo lãi quý III giảm gần 6% xuống 1.757 tỷ, tiền gửi ngân hàng trên 14.000 tỷ

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019.

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý vừa qua của VEAM đạt 1.111 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do giá vốn vượt doanh thu nên tổng công ty này lỗ gộp 4,9 tỷ đồng, khác xa mức lợi nhuận gộp 120 tỷ đồng của quý III/2018.

Bù lại, trong kỳ, VEAM ghi nhận tới 254 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp 2,3 lần, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng, lãi hỗ trợ vốn.

Đặc biệt, VEAM tiếp tục ghi nhận nguồn thu lớn nhất đến từ các liên doanh (Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam) với phần lãi được chia trong quý vừa qua lên tới 1.654 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chi phí, trong kỳ, chi phí tài chính của tổng công ty này chỉ ở mức 12,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng ở mức 19,1 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 111 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2019, VEAM đạt lợi nhuận trước thuế 1.757 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.231 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản của VEAM ở mức 31.044 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản tập trung ở tiền gửi ngân hàng trên 14.400 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với trên 6.200 tỷ đồng và các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh với trên 4.900 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VEAM đến hết ngày 30/9/2019 đạt 29.838 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.205 tỷ đồng, giảm 23%.

Tin mới lên