Tài chính

VEAM lên kế hoạch lãi sau thuế 28.000 tỷ trong 5 năm

(VNF) - HĐQT Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Năm cơ sở để tính tốc độ tăng trưởng là năm 2022.

VEAM lên kế hoạch lãi sau thuế 28.000 tỷ trong 5 năm

VEAM lên kế hoạch lãi sau thuế đạt 28.000 tỷ đồng trong 5 năm.

Về chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm các công ty con), giá trị sản lượng và doanh thu sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 8% - 10%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 5% - 8%/năm.

Cũng theo thông tin từ VEAM, năm nay, công đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp hợp nhất 3.346 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với thực hiện năm trước. Chỉ tiêu kinh doanh bao gồm doanh thu năm 2022 mục tiêu đạt  9.573 tỷ đồng, lãi sau thuế 5.137 tỷ đồng, giảm lần lượt 4% và 16,4%.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo kế hoạch sẽ đạt 18.854 tỷ đồng, tổng doanh thu 50.764 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27.992 tỷ đồng

Còn tại công ty mẹ, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế tăng trưởng bình quân với mức lần lượt 6% - 7%/năm và 5% - 8%/năm.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021-2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp mục tiêu sẽ đạt 3.619 tỷ đồng, tổng doanh thu 33.563 tỷ đồng, doanh thu tài chính mục tiêu 28.945 tỷ đồng và lãi sau thuế 27.142 tỷ đồng.

Nói về mục tiêu chung, lãnh đạo tổng công ty khẳng định kế hoạch mới là nhằm trở thành thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo tại Việt Nam với quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao.

Đối với mảng công nghiệp hỗ trợ, VEAM còn cho biết sẽ tăng cường sản lượng bán hàng của đơn vị thành viên cho các doanh nghiệp sản xuất xe trong nước như Honda, Toyota, Yamaha và các doanh nghiệp FDI khác, cũng như tìm kiếm các cơ hội xuất khẩu.

Công tác tài chính sẽ ổn định nguồn vốn, tìm kiếm giải pháp thu hồi vốn và công nợ, thực hiện thoái vốn các đơn vị thành viên kinh doanh không hiệu quả hoặc có tỷ tọng sở hữu vốn nhỏ, ngành nghề không phù hợp định hướng chung...

Từ khoá: VEAM, VEAM Corp, VEA,
Tin mới lên