Tài chính

VEAM lên sàn HoSE: Trở ngại chính nằm ở việc quyết toán cổ phần hóa

(VNF) - Ban lãnh đạo VEAM cho hay trở ngại chính trong việc niêm yết trên sàn HoSE đối với VEAM là công ty vẫn chưa hoàn tất quá trình quyết toán cổ phần hóa với nhà nước. Nếu quá trình này được hoàn tất trong 6 tháng cuối năm 2019, VEAM sẽ có đầy đủ hồ sơ niêm yết và dự kiến niêm yết thành công vào cuối quý I/2020.

VEAM lên sàn HoSE: Trở ngại chính nằm ở việc quyết toán cổ phần hóa

VEAM lên sàn HoSE: Trở ngại chính là quyết toán cổ phần hóa

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) mới đây đã tổ chức buổi gặp mặt nhà đầu tư.

Theo tường thuật của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VEAM dự kiến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ sẽ tăng mạnh 23% năm 2019 lên 6,4 nghìn tỷ đồng, tương đương EPS công ty mẹ là 4.818 VND/cổ phiếu.

Mức lợi nhuận này được thúc đẩy nhờ thu nhập tài chính tăng 32% (chủ yếu gồm cổ tức bằng tiền mặt được chia từ các công ty liên kết ngành ô tô), nhưng ở chiều ngược lại, xuất hiện thêm chi phí dự phòng, các khoản truy thu và nộp phạt thuế.

VEAM cho biết mục tiêu cổ tức được nhận từ các công ty liên kết còn thận trọng vì có khả năng các công ty này có thể không thực hiện quy trình trả cổ tức bằng tiền mặt đúng thời hạn để VEAM có thể ghi nhận cổ tức vào bảng kết quả lợi nhuận 2019 công ty mẹ.

Tổng giám đốc VEAM cho biết nếu không có chậm trễ trong việc trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2019 có thể lên đến khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng, tương đương EPS công ty mẹ là 5.100 VND/cổ phiếu.

Về kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE, ban lãnh đạo VEAM cho hay trở ngại chính trong việc niêm yết trên sàn HoSE đối với VEAM là công ty vẫn chưa hoàn tất quá trình quyết toán cổ phần hóa với nhà nước.

Nếu quá trình này được hoàn tất trong 6 tháng cuối năm 2019, VEAM sẽ có đầy đủ hồ sơ niêm yết và dự kiến niêm yết thành công vào cuối quý I/2020.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo VEAM cho biết quá trình điều tra đang diễn ra tại công ty có thể ảnh hưởng đến kế hoạch niêm yết nêu trên.

 

Tin mới lên