Tài chính

VFM VNDiamond ETF có thể bán gần 18 triệu cổ phiếu VPB, mua mạnh TCB, OCB, MBB

(VNF) - Theo dự báo của SSI, trong kỳ tái cơ cấu tới, quỹ VFM VNDiamond ETF có thể bán ra 17,8 triệu cổ phiếu VPB; cùng với đó, bán ra 6 triệu cổ phiếu ACB, 3,8 triệu cổ phiếu MWG, 3,1 triệu cổ phiếu REE. Ở chiều ngược lại, quỹ này dự kiến sẽ mua vào 9,6 triệu cổ phiếu OCB, 9,2 triệu cổ phiếu TCB, 8,6 triệu cổ phiếu MBB, 7,9 triệu cổ phiếu MSB, 5,5 triệu cổ phiếu GMD, 4,7 triệu cổ phiếu CTG.

VFM VNDiamond ETF có thể bán gần 18 triệu cổ phiếu VPB, mua mạnh TCB, OCB, MBB

VFM VNDiamond ETF có thể bán gần 18 triệu cổ phiếu VPB, mua mạnh TCB, OCB, MBB

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý IV/2022. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 4/11.

Đối với chỉ số VNDiamond, TCM bị loại khỏi rổ trong khi NLG được thêm vào chỉ số kỳ này. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. FPT, PNJ, và MWG vẫn là ba cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục.

Dự kiến giao dịch của quỹ VFM VNDiamond ETF trong kỳ tái cơ cấu tới

Theo dự báo của SSI, trong kỳ tái cơ cấu tới, quỹ VFM VNDiamond ETF có thể bán ra 17,8 triệu cổ phiếu VPB; cùng với đó, bán ra 6 triệu cổ phiếu ACB, 3,8 triệu cổ phiếu MWG, 3,1 triệu cổ phiếu REE.

Ở chiều ngược lại, quỹ này dự kiến sẽ mua vào 9,6 triệu cổ phiếu OCB, 9,2 triệu cổ phiếu TCB, 8,6 triệu cổ phiếu MBB, 7,9 triệu cổ phiếu MSB, 5,5 triệu cổ phiếu GMD, 4,7 triệu cổ phiếu CTG.

Đối với chỉ số VN30-Index, không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30 và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 7.600 tỷ đồng.

Dự kiến giao dịch các quỹ ETF liên quan đến rổ VN30

SSI tính toán rằng các quỹ ETF liên quan đến rổ VN30 sẽ bán ra 2,1 triệu cổ phiêu VPB, 1,5 triệu cổ phiếu VHM và hơn 830 nghìn cổ phiếu POW. Các cổ phiếu còn lại đều dự kiến được mua thêm, tuy nhiên khối lượng mua vào khá ít.

Trong khi đó, chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 22 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 2.400 tỷ đồng.

Dự kiến giao dịch của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF liên quan đến rổ VNFINLead

SSI cho rằng quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ bán ra 1,3 triệu cổ phiếu ACB, 1,3 triệu cổ phiếu VPB... Ở chiều ngược lại, quỹ này sẽ mua vào 1,8 triệu cổ phiếu TCB cùng các cổ phiếu như VND, SHB, HDB.

Tin mới lên