M&A

VGT chấp thuận cho công ty của bà Nguyệt Hường thoái vốn trước hạn

CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam (VID Group) đã được phép chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu trước thời hạn tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT-UPCoM).

VGT chấp thuận cho công ty của bà Nguyệt Hường thoái vốn trước hạn

Vinatex đã chấp thuận cho VID thoái vốn trước hạn

Quyết định này được thông qua hình thức biểu quyết bằng văn bản. Hiện, VID hiện đang giữ 70 triệu cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ Tập đoàn này.

Khoảng cuối tháng 2/2017, VID đã gửi văn bản thông báo về vấn đề này. Phía Vinatex đã ấn định ngày chốt danh sách cổ đông vào 21/2/2017 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty trước 12h ngày 10/3/2017.

Trong đợt cổ phần hóa, Vinatex đã phát hành 120 triệu cổ phần tương ứng 24% vốn điều lệ công ty cho 2 cổ đông chiến lược là Tập đoàn Vingroup và VID với mức giá đầu tư bình quân dành cho cổ đông chiến lược khoảng 11.100 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phần đó bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

Tính đến nay, các cổ đông chiến lược mới nắm giữ được khoảng một nửa thời gian yêu cầu nên muốn chuyển nhượng trước thời hạn phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Phía VGT cho biết, quyết định thoái vốn của VID là nhằm "phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp này".

VID được biết đến là doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, nữ đại biểu Quốc hội đã bị rút tư cách đại biểu hồi năm ngoái.

Tin mới lên