Tài chính

Vì đâu KBC báo lãi 'khủng' gần 2.000 tỷ đồng trong quý II?

(VNF) - Nhờ phát sinh khoản lợi nhuận khác lên đến 1.900 tỷ đồng, Kinh Bắc (KBC) báo lãi sau thuế tăng hàng chục lần, đạt gần 1.940 tỷ đồng trong quý II.

Vì đâu KBC báo lãi 'khủng' gần 2.000 tỷ đồng trong quý II?

Vì đâu KBC báo lãi 'khủng' gần 2.000 tỷ đồng trong quý II?

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa khép lại quý II với doanh thu hợp nhất 395 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Dưới mức giảm chậm hơn của chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của KBC chỉ còn 197 tỷ đồng, giảm đến 56%, tương ứng biên lợi nhuận gộp 50%.

Trong quý này, doanh thu hoạt động tài chính đạt 90 tỷ đồng, tăng 176% cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng khoảng 15% lên 150 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34% cùng kỳ xuống 90 tỷ đồng.

Đặc biệt, KBC phát sinh khoản lợi nhuận khác lên đến 1.913 tỷ đồng, trong khi quý II/2021 ghi nhận lỗ gần 4 tỷ đồng. Theo thuyết minh, số tiền này đến từ chênh lệch giữa phần tài sản thuần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (Sài Gòn - Đà Nẵng) và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ lên 48%.

Trước thời điểm lập báo cáo tài chính quý II, KBC đã chi thêm khoảng 57 tỷ đồng để nâng vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng tại Sài Gòn - Đà Nẵng, tức gia tăng tỷ trọng từ 19% lên 48% vốn điều lệ, qua đó từ khoản đầu tư thông thường thành công ty liên kết, tức ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của KBC theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Việc nhận lợi ích gần 2.500 tỷ đồng cho phần vốn góp tại Sài Gòn - Đà Nẵng được cho là quá lớn khi vốn điều lệ của đơn vị này chỉ ở mức 200 tỷ đồng.

Tiếp nối, khoản lợi nhuận có phần đặc biệt đã giúp KBC báo lãi sau thuế gần 1.940 tỷ đồng trong quý II, cao hơn rất nhiều lần con số cùng kỳ là 78 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KBC công bố doanh thu 1.090 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.456 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 214% so với cùng giai đoạn 2021. Doanh nghiệp đã hoàn thành 11% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của KBC tăng 9% so với đầu năm lên 33.770 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đóng góp 11.540 tỷ đồng (tăng 23,5%); hàng tồn kho 11.760 tỷ đồng (không biến động mạnh); tiền và tương đương tiền 1.110 tỷ đồng (giảm 57%)...

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng được thành lập vào ngày 3/8/2005, là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI). Ngoài KBC, Công ty TNHH TCIE Việt Nam (sản xuất và lắp ráp xe hơi Nissan) và Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng cũng đang đầu tư vào Sài Gòn - Đà Nẵng

Sài Gòn - Đà Nẵng đang là chủ sở hữu của các dự án như khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây (Thừa Thiên Huế) với tổng diện tích 657,7 ha; khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (Đà Nẵng) với tổng diện tích 132,6 ha; khu công nghiệp Liên Chiểu (Đà Nẵng) với tổng diện tích 289,3 ha; dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Song – Danang Beach Villas 5 sao tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng.

Tin mới lên