M&A

VI Fund II tiếp tục đăng ký bán hơn 45 triệu cổ phiếu GMD

(VNF) - Vietnam Investments Fund II, L.P vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn 45,24 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE:GMD), tương ứng 15,24% vốn.

VI Fund II tiếp tục đăng ký bán hơn 45 triệu cổ phiếu GMD

Từ đầu tháng 7 đến nay, VI Fund II liên tục bán ra cổ phiếu GMD.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/10 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, hoặc phương thức khác được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, bao gồm cả giao dịch ngoài biên độ.

Từ đầu tháng 7 đến nay, VI Fund II liên tục bán ra cổ phiếu GMD. Cụ thể, từ 8/7 đến 2/8/2019 VI Fund II đã công bố bán ra gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD. Cũng trong khoảng thời gian đó, Công ty TNHH SSJ Consulting Việt Nam cũng mua vào gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD. 

Tiếp đó, từ ngày 23/8 đến 20/9, VI Fund II, L.P cũng đã đăng ký bán toàn bộ hơn 58 triệu cổ phiếu GMD, tương ứng tỷ lệ 19,55%. Tuy nhiên, VI Fund II, L.P chỉ bán được hơn 12,8 triệu cổ phiếu GMD do giá không như kỳ vọng.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019,  Gemadept ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.297 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu hoạt động khai thác cảng chiếm hơn 1.133 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm nhẹ, Gemadept thu về hơn 515 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận hơn 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này lên tới 1.546 tỷ đồng. Theo thuyết minh, Gemadept ghi nhận khoản lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư gần 1.520 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018, trong khi cùng kỳ năm nay chỉ ghi nhận khoản mục này ở mức gần 98 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ đạt gần 82 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm ngoái Gemadept ghi âm hơn 24 tỷ đồng giá trị khoản mục này, do công ty đã thực hiện hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính hơn 114 tỷ đồng.

Kết quả, Gemadept ghi nhận lãi trước thuế 398 tỷ đồng, thực hiện 57% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, giảm gần 78% so với 6 tháng đầu năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 289 tỷ đồng.

Tin mới lên