Tài chính

Vi phạm báo cáo giao dịch chứng khoán, Đồng Tâm Group bị xử phạt

(VNF) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group).

Vi phạm báo cáo giao dịch chứng khoán, Đồng Tâm Group bị xử phạt

Báo cáo không đầy đủ giao dịch và danh sách người có liên quan, Đồng Tâm Group bị xử phạt.

Theo đó, Đồng Tâm Group bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo UBCKNN, Đồng Tâm Group đã có hành vi vi phạm hành chính bao gồm báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp này đã báo cáo không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020.

Đồng Tâm Group cũng báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về danh sách người có liên quan của công ty và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Đồng Tâm Group có địa chỉ tại số 7, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, Long An và người đại diện pháp luật là ông Võ Quốc Thắng và được thành lập năm 2002.

Đơn vị hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đồng Tâm Group đặt mục tiêu niên độ 2022 - 2023 (1/4/2022 - 31/3/2023) về doanh thu thuần là 2.300 tỷ đồng, tăng gần 18,7% và lợi nhuận sau thuế là 225 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2021. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ.

Theo báo cáo của Đồng Tâm Group, trong niên độ 2021 - 2022, doanh nghiệp ghi nhận đạt 1.938 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 111 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch, Đồng Tâm đặt ra nhiều nhiệm vụ như chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, tối ưu hoá hệ thống bán hàng, cung ứng, sản xuất, vận hành.

Đặc biệt với các dự án trọng điểm như dự án Cảng Quốc tế Long An, dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Đồng Tâm House… HĐQT Đồng Tâm Group sẽ tham gia công tác định hướng, chỉ đạo và giám sát tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư và khai thác kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh logistic trong và ngoài nước để khai thác kinh doanh cảng quốc tế Long An.

Hiện tại, Đồng Tâm Group có một số dự án trong điểm đang trong giai đoạn thực hiện gồm: dự án khu dân cư Bắc Lê Lợi – Thành phố Quảng Ngãi với quy mô hơn 7,5 ha; dự án khu trung tâm hành chính tỉnh Long An (Green City) với quy mô 76,6 ha; dự án Đồng Tâm House có quy mô 14.660 m2.

Cùng với đó là: dự án khu đô thị Đông Nam Á Long An với quy mô 1.145 ha; dự án khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An có quy mô 239 ha; dự án KCN Đông Nam Á Long An 396ha và dự án Cảng quốc tế Long an 145ha.

Tin mới lên