Tài chính

Vi phạm khai thuế, Doosan Việt Nam bị tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 1,2 tỷ đồng

(VNF) - Với nhiều hành vi vi phạm trong khai thuế, Doosan Việt Nam đã bị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xử phạt chính 1.202.691.373 đồng.

Vi phạm khai thuế, Doosan Việt Nam bị tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 1,2 tỷ đồng

Doosan Việt Nam bị tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 1,2 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị  đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (địa chỉ tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), do ông Jeong Young Chil làm Tổng Giám đốc.

Nguyên nhân Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xử phạt doanh nghiệp này là vì hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, Khai thuế GTGT đầu vào chưa chính xác; khai quyết toán thuế TNDN một số khoản chi được trừ chưa đúng quy định, khai không đầy đủ hồ sơ giao dịch liên kết và xác định không đúng điều kiện được ưu đãi thuế; khai quyết toán thuế TNCN thiếu một số khoản thu nhập cho cá nhân người lao động. 

Do đó, Cục Thuế tỉnh đã có hình thức xử phạt chính 1.202.691.373 đồng. Trong đó, phạt tiền 1.151.582.826 đồng, đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp; Phạt tiền 42.708.547 đồng, đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNCN phải nộp; Phạt tiền 2.100.000 đồng, đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp. Phạt tiền 2.100.000 đồng, đối với hành vi khai sai thuế GTGT đầu vào (không thuộc hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp) nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp;

Phạt tiền 2.100.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng chứng từ không có thật để kê khai chi phí tính thuế, nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp; Phạt tiền: 2.100.000 đồng, đối với hành vi khai sai quyết toán thuế TNDN (không thuộc hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng chứng từ không có thật) nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp.

Ngoài ra, Cục Thuế buộc doanh nghiệp này phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 35.645.526.053 đồng. Trong đó, thuế TNDN (Tiểu mục 1052) là 35.431.983.319 đồng, Thuế TNCN (Tiểu mục 1001) là 213.542.734 đồng.

Tiền chậm nộp tiền thuế là 32.500.877.110 đồng. Trong đó, Tiểu mục 4918: 32.433.817.759 đồng, Tiểu mục 4917: 67.059.351 đồng .

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 24/9/2021. Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 24/9/2021 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế là 69.349.094.536 đồng.

Tin mới lên