Tài chính

Vi phạm quy định quản trị và công bố thông tin, một đơn vị bị phạt 200 triệu đồng

(VNF) - Theo Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC do Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phạt tiền 200 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Vi phạm quy định quản trị và công bố thông tin, một đơn vị bị phạt 200 triệu đồng

Công ty Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phạt tiền 200 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Theo UBCKNN, Công ty Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã có vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT (căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán).

Trong năm 2019, công ty này đã thực hiện giao dịch cho vay 7,5 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của chủ tịch HĐQT công ty) nhưng chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận. Trong năm 2018 và 2019, Công ty Cơ điện và Xây dựng Việt Nam có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của chủ tịch HĐQT (Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Xăng, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện, Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam) nhưng chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty Cơ điện và Xây dựng Việt Nam còn có hành vi công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, đối với thông tin giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Cũng vi phạm về công bố thông tin, một cá nhân khác phải nhận quyết định xử phạt của UBCKNN là bà Trần Thị Thủy Tiên, với số tiền phạt là 25 triệu đông.

Bà Tiên là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID). Vào ngày 13/10/2020, bà đã thực hiện bán 30.000 cổ phiếu VID nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

 

 

Tin mới lên