Tài chính

Vi phạm thuế, Vận tải và xếp dỡ Hải An bị phạt và truy thu 640 triệu đồng

(VNF) - Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa có thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã HAH – HOSE).

Vi phạm thuế, Vận tải và xếp dỡ Hải An bị phạt và truy thu 640 triệu đồng

Cục Thuế TP. Hà Nội xử phạt Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An gần 640 triệu đồng

Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An đã vi phạm về kê khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, Vận tải và xếp dỡ Hải An bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế số tiền khoảng 130 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bị truy thu thuế số tiền 508 triệu đồng. Tổng mức xử phạt và truy thu thuế là gần 640 triệu đồng.

Trước đó không lâu, Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An cũng từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Cụ thể, Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu báo cáo thường niên năm 2020; thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày họp: 26/5/2021, ngày công bố thông tin: 24/5/2021) và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.

Với vi phạm trên, Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An bị phạt số tiền 70 triệu đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II, doanh thu của HAH tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái lên 450 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng gấp 3 lên 435 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp tăng từ 31% lên 47%.

Lợi nhuận sau thuế của HAH quý II đạt 325 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó lãi ròng đạt 240 tỷ đồng, tăng gần 3 lần và là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này.

HAH cho biết, kết quả kinh doanh khởi sắc trong bối cảnh doanh nghiệp đầu tư mở rộng thêm tàu HA East và HA West vào tháng 4 và tháng 5/2021 dẫn đến số lượng tàu quý II năm nay nhiều hơn quý II năm trước. Số tàu cho thuê cũng nhiều hơn và bổ trợ nữa là sự tăng mạnh của giá cước vận tải nội địa cùng giá cho thuê tàu. Ngoài ra, lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên kết cũng tăng mạnh so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HAH đạt 1.580 tỷ đồng, tăng gần 2 lần và lợi nhận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng giai đoạn năm ngoái.

Tại ngày 30/6/2022, HAH có tổng tài sản 4.300 tỷ đồng, tăng đáng kể 34% so với đầu năm, chủ yếu do tăng hơn 40% giá trị tài sản cố định, lên 2.200 tỷ đồng.

Xem thêm: Gỗ Trường Thành (TTF) bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Tin mới lên