Ngân hàng

Vì sao đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Eximbank bất thành?

(VNF) - Sáng 28/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại TP. HCM.

Vì sao đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Eximbank bất thành?

Tổng số cổ đông tham dự chỉ 90 người với số cổ phần tương ứng tỉ lệ 56%, đại hội đã phải thông báo hủy họp.

Tính đến thời điểm 9 giờ ngày 28/4, có 90 cổ đông Eximbank trong tổng số 10.000 người đến tham dự với tỷ lệ cổ phiếu 56%, tương ứng số lượng cổ phần 688,465 triệu cổ phần.

Với mức tỷ lệ thấp hơn quy định, theo điều lệ của ngân hàng, tỉ lệ này không đáp ứng đủ yêu cầu để tiến hành cuộc họp cổ đông thường niên lần đầu. Do đó, đại hội đã thông báo không thể tiến hành cuộc họp.

Trước đó, theo tài liệu gửi đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị  Eximbank cho biết năm 2021, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 1.205 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tham vọng hơn về lợi nhuận trước thuế cho năm 2022 sẽ tăng lên 2.500 tỷ đồng.

Dự kiến tại kỳ họp cổ đông thường niên 2022 của Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các tờ trình khác như báo cáo giải trình bán cổ phiếu Sacombank (STB), đầu tư trụ sở chính, phương án phân phối lợi nhuận…

Tại tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Hội đồng Quản trị Eximbank không đề cập đến nội dung được cổ đông quan tâm là chia cổ tức. Eximbank là một trong những ngân hàng nhiều năm qua không chia cổ tức.

Trước đó, ngày 17/2, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc bầu bà Lương Thị Cẩm Tú, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Quyết định này được đưa ra cùng ngày sau khi Eximbank tiến hành tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 2 năm 2021 và tiến hành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Tin mới lên