Bất động sản

Vì sao doanh nghiệp dự án muốn dừng thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận?

Đơn vị đưa ra đề xuất này là Ban điều hành dự án của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án).

Vì sao doanh nghiệp dự án muốn dừng thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận?

 Doanh nghiệp dự án bất ngờ xin dừng dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Phan Tư)

Trong văn bản gửi HĐQT Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, Ban điều hành dự án này cho rằng, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã không có sự phối hợp với chủ đầu tư mà đơn phương có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nên nội dung báo cáo không đúng với thực tế, gây hiểu lầm.

Bộ GTVT không có sự phối hợp?

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng, Bộ GTVT đã không có sự phối hợp với chủ đầu tư mà đơn phương có văn bản gửi Thủ tướng nên nội dung báo cáo không đúng với thực tế vấn đề vật liệu tại gói thầu XL10 của dự án, gây hiểu lầm về chất lượng, không có cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục triển khai làm rõ các vi phạm, dẫn đến nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu không thể tiếp tục thi công các bước tiếp theo.

Theo Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, nguồn vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD) gia tải cho gói thầu XL10 đã được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, chấp thuận nguồn gốc CPĐD loại 1 theo quy định. Ngày 27/3/2020, nhà cung cấp vận chuyển 1 xà lan 310m3 CPĐD loại 1 (tương đương 135 triệu đồng) về tập kết tại gói thầu XL10.

Bên cạnh đó, dự án đang thực hiện gia tải, là bước chất tải để tăng tốc độ cố kết của nền đất yếu. Trong khi đó, theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận, vật liệu dùng để gia tải có thể là cát, CPĐD hoặc các loại vật liệu khác. Doanh nghiệp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng, chất lượng 310m3 CPĐD nói trên đạt yêu cầu để gia tải và tuân thủ theo quy định về quản lý chất lượng công trình.

Mặc dù vậy, chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà cung cấp phải chứng minh được quy trình sản xuất vật liệu phù hợp theo quy định, nên chưa đưa vào sử dụng. Trong trường hợp nhà cung cấp chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục thì khối lượng này sẽ được thanh thải khi kết thúc công tác gia tải mà không sử dụng để làm vật liệu đắp nền đường.

Ông Nguyễn Tấn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận khẳng định, đơn vị này đã làm đúng quy trình nhưng vẫn bị Bộ GTVT cho là vi phạm nên đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần BOT Trung Lương cho tạm dừng dự án để xác minh làm rõ. Doanh nghiệp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng, dù việc tạm dừng dự án sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thông tuyến 2020, nhưng nếu tiếp tục triển khai khi không rõ vi phạm ở khâu nào sẽ rủi ro cho các bên tham gia.

Doanh nghiệp đề nghị Bộ GTVT làm rõ sai phạm 

Trước đó, ngày 17/4, doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận nhận được văn bản số 3033/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trong văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm tương tự như thời gian vừa qua.

 Công ty Cổ phần Trung Lương- Mỹ Thuận đề nghị làm rõ họ sai phạm ở đâu (Ảnh: Lê Thanh)

Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng được ban hành sau khi Bộ GTVT có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về chất lượng thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 8/4 trước đó.

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ GTVT cho biết theo báo của Công ty Cổ phần Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), chất lượng cấp phối đá dăm mỏ đá Thạch Phú 2 bảo đảm yêu cầu xây dựng công trình, được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận là nguồn cung ứng cho dự án.

Tuy nhiên, nhà cung ứng sử dụng giải pháp trộn các loại đá với phương pháp, dây chuyền thiết bị chưa được tư vấn giám sát chấp thuận. Ngày 13/3, nhà cung ứng vật liệu chuyển 310m3 cấp phối đá dăm đến công trường gói thầu XL10, tư vấn giám sát tạm cho phép sử dụng làm vật liệu gia tải xử lý nền đất yếu thay cho cát.

Theo Bộ GTVT, việc đưa vật liệu cấp phối đá dăm sản xuất theo phương pháp, dây chuyền chưa được tư vấn chấp thuận và chưa có kết quả thí nghiệm vào công trình là chưa đúng quy định; tư vấn, nhà thầu chưa kiên quyết loại bỏ ngay ra khỏi công trình mà cho sử dụng làm vật liệu gia tải là chưa thực hiện đúng quy định, gây dư luận không tốt với dự án.

Bởi vậy, Bộ GTVT đề nghị chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng thi công công trình. Sau đó, chủ đầu tư đã chỉ đạo thực hiện loại bỏ toàn bộ khối lượng cấp phối đá dăm chưa đảm bảo yêu cầu ra khỏi công trình.

Theo ông Nguyễn Tấn Đông, sau khi kiểm tra, vẫn chưa xác định trong thời gian qua đã để xảy ra vi phạm nào như ý kiến của Bộ GTVT. “Trong trường hợp vì lý do không rõ ràng, báo cáo không trung thực khi không thể tìm ra nguyên nhân vi phạm thì làm sao tránh khỏi việc sẽ vi phạm xảy ra tương tự và cũng sẽ ảnh hưởng xấu tiến độ dự án” - ông Đông nói.

Cùng với kiến nghị xin tạm dừng dự án, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cũng đề nghị cần xác định rõ do chỉ dẫn kỹ thuật của dự án đã được Bộ GTVT thẩm định không đúng, hay do nhà thầu thực hiện sai quy trình gia tải? Hoặc do báo cáo của Bộ GTVT với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề 310m3 đá phục vụ gia tải đã thiếu khách quan, thiếu trung thực.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện Bộ GTVT về quan điểm của Bộ xung quanh vấn đề này nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Tin mới lên