Tài chính

Vì sao lợi nhuận quý IV/2016 của PV GAS tăng đột biến?

(VNF) – Lãi trước thuế quý IV/2016 của PV GAS đạt mức 3.984 tỷ đồng, gấp 2,75 lần cùng kỳ năm 2015. Về cơ bản, có hai nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng lợi nhuận đột biến này.

Vì sao lợi nhuận quý IV/2016 của PV GAS tăng đột biến?

Lợi nhuận quý IV/2015 của PV GAS thấp hơn bình thường khá nhiều là một trong những nguyên nhân lý giải việc lợi nhuận quý IV/2016 tăng đột biến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), doanh thu thuần năm 2016 của PV GAS đạt mức 59.209 tỷ đồng, giảm 7,9% so với năm 2015. Riêng trong quý IV/2016, doanh thu thuần của PV GAS thậm chí còn giảm với mức giảm mạnh hơn (giảm 9,3%), đạt mức 15.662 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 của PV GAS lại bất ngờ gấp tới 2,75 lần cùng kỳ 2015, đạt mức 3.984 tỷ đồng. Nguyên nhân hiển hiện có thể nhìn ra ngay là do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của PV GAS trong quý IV/2016 thấp hơn rất nhiều quý IV/2015, tương ứng là 69,3% và 88,6%.

Đi sâu hơn, PV GAS lý giải, trong quý IV/2016, PV GAS thực hiện ghi nhận khoản chênh lệch cước phí vận chuyển đường ống Phú Mỹ - TP.HCM giai đoạn từ 01/01/2012 đến 31/12/2015 hơn 85 triệu USD (tương đương 1.937 tỷ đồng) vào doanh thu, làm cho doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng một khoản tương ứng.

Thêm vào đó, nguồn khí Thiên Ưng Đại Hùng được đưa vào khai thác từ ngày 11/12/2015, vì vậy lợi nhuận quý IV năm 2015 là không đáng kể. Tuy nhiên, trong quý IV/2016, lợi nhuận sau thuế của nguồn khí này là 168 tỷ đồng.

PV GAS

Việc lợi nhuận quý IV/2016 của PV GAS tăng đột biến được coi là hiện tượng hơn là phản ánh sự khởi sắc của hoạt động kinh doanh chính

Hai lý do mà PV GAS đưa ra phía trên gợi mở 2 khía cạnh lý giải tốc độ tăng đột biến về lợi nhuận trong quý IV/2016 của tổng công ty này. Một là do PV GAS nhận được khoản lợi nhuận đột biến. Hai là do lợi nhuận quý IV/2015 của PV GAS thấp hơn bình thường, nên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2016 vì thế cũng cao hơn bình thường.

Thực tế, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của PV GAS quý IV/2014 chỉ ở mức 65%, gần tương đương mức 69,3% của quý IV/2016 và thấp hơn nhiều mức 88,6% của quý IV/2015, càng cho thấy tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của PV GAS trong quý IV/2015 là thấp hơn bình thường.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của PV GAS đạt mức 9.234 tỷ đồng, giảm 17,5% so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của PV GAS đạt mức 56.897 tỷ đồng, tăng nhẹ 183 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó, lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của PV GAS lên tới 18.206 tỷ đồng, trong đó 12.383 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng và 5.823 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng.

Lượng vốn chủ sở hữu của PV GAS tính đến hết năm 2016 là 40.857 tỷ đồng, còn tổng nợ phải trả là 16.039 tỷ đồng, trong đó có 7.546 tỷ đồng là nợ vay. Như vậy, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của PV GAS là 0,39 lần, trong khi tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 0,18 lần, đều nằm rất sâu trong ngưỡng an toàn.

Tin mới lên