Đô thị

Vì sao nhiều nhà đầu tư bức xúc cách tính thuế đất của tỉnh Thanh Hóa?

(VNF) - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Thanh Hóa phản ánh việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh này tính giá trị tiền sử dụng đất quá cao, vượt xa thẩm định của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Vì sao nhiều nhà đầu tư bức xúc cách tính thuế đất của tỉnh Thanh Hóa?

Giá cao vì giá đất ở giao dịch lân cận tăng

Mới đây, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã hết sức bàng hoàng vì cách tính giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa đã vượt xa so với cách tính của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, khiến doanh nghiệp này phải đóng thêm gần 20 tỷ tiền sử dụng đất.

Cụ thể, tại Dự án Khu đô thị mới Đông Hương, ngày 12/11/2019, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản thông báo thẩm định phương án giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Công Thanh tại dự án nói trên.

Cụ thể, tại văn bản trên, giá đất cụ thể trong phương án trình của Sở Tài nguyên Môi trường là hơn 8.1 triệu đồng/m2, bằng 1,47 so với giá đất quy định tại bảng giá.

Tuy nhiên, giá đất ở giao dịch thị trường khu vực lân cận đang có xu hướng tăng. Hội đồng thống nhất hệ số giá đất khu vực dự án bằng 1,65 lần so với bảng giá đất do nhà nước quy định. Mức giá cụ thể là hơn 9.1 triệu đồng/m2.

Như vậy, so với đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường thì Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất lên hơn 1 triệu đồng/m2. Với diện tích dự án là 17.963m2 thì Công ty Công Thanh sẽ phải chi thêm gần 18 tỷ để hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất.

Đây không phải lần đầu, doanh nghiệp đầu tư tại Thanh Hóa phải kêu cứu về cách tính giá trị tiền sử dụng đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh quá cao, đặc biệt lại cao hơn rất nhiều so với Hội đồng thẩm định giá đất của chính Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, ngày 6/9/2019, Công ty cổ phần may TATSU (thành viên của Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa) hết sức bất ngờ và bất bình với Quyết định số 3546/QĐ-UBND do bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký: “phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất sử dụng vào mục đích Nhà máy may công nghiệp xuất khẩu Như Thanh”, với mức giá lên tới hơn 29 tỷ đồng, tương đương 353.525 đồng/m2.

Tại Văn bản thông báo số 3729/HĐTĐGĐ (ngày 28/8/2019) của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa về kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy may công nghiệp xuất khẩu Như Thanh (kèm theo biên bản họp Hội đồng thẩm đỉnh) nêu rõ:

“Loại đất thực hiện dự án Nhà máy may công nghiệp xuất khẩu Như Thanh (sau đây gọi tắt là dự án) là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, không phải đất thương mại, dịch vụ theo bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 18/12/2014. Do đó, căn cứ giá đất Nhà nước quy định bình quân cho thời hạn thuê đất 32,75 năm của dự án là 186.066 đồng/m2”.

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa trong quá trình thẩm định giá đất để trình lên Hội động thẩm định giá đã căn cứ Chứng thư định giá đất của Công ty CP thẩm định giá IVC Việt Nam và các quy định có liên quan, đề xuất giá trị quyền sử dụng đất hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 32,75 năm là 18.577. 837.253 đồng (hơn 18 tỷ đồng), tương đương giá bình quân: 226.360 đồng/m2. Đây là mức giá bằng 1,21 lần so với giá đất quy định tại bảng giá theo Quyết định 4545/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành.

Trong khi Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa thẩm định và đề xuất giá trị tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp là hơn 18 tỷ đồng, nhưng khi hồ sơ chuyển sang Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa thì số tiền được “đội lên” hơn 29 tỷ đồng.

Định giá khủng, ép doanh nghiệp đóng tiền

Tại dự án Dự án Khu đô thị mới Đông Hương của Dự án Khu đô thị mới Đông Hương thì dự án trên là dự án thuê đất trong 50 năm có tiền thu tiền sử dụng đất, nghĩa là dự án càng kéo dài thì giá trị đất càng giảm, nhưng Hội đồng thẩm định giá đất đã tính toán giá dựa trên cơ sở giá đất ở trên thị trường là không hợp lý. Nếu đây là một dự án bất động sản phân lô bán nên thì hoàn toàn dựa trên cơ sở giá đất ở thị trường.

Ngoài ra, dự án trên được phê duyệt vào năm 2009, đến thời điểm hiện tại là năm 2020, thời hạn thuê đất chỉ còn chưa đầy 40 năm nhưng thủ tục vẫn chưa hoàn tất đã gây cho doanh nghiệp nhiều thiệt hại về cả tiền bạc, thời gian cũng như giá trị kinh doanh của dự án sẽ mất dần theo thời gian.

Tại dự án Nhà máy may công nghiệp xuất khẩu Như Thanh, sau việc định giá quá cao của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP may TATSU đã có kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng: “Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa đã làm việc thiếu khách quan, duy ý chí, bỏ qua các quy định của pháp luật hiện hành, có biểu hiện chèn ép, thể hiện “cái tôi quyền lực”, áp đặt giá đất, gây khó khăn cho Công ty CP may TATSU”…

“Việc Hội đồng thẩm định giá đất căn cứ vị trí của dự án nằm gần khu du lịch sinh thái Bến En để tăng giá thuê đất là không có cơ sở thực tiễn. Bởi đất của Công ty CP may TATSU không phải đất thương mại, dịch vụ nên nếu có nằm gần khu du lịch sinh thái Bến En thì doanh nghiệp cũng không tận dụng được lợi thế mà khu du lịch mang lại. Ngược lại đây còn là hạn chế, áp lực đối với doanh nghiệp vì quá trình đầu tư, xây dựng, sản xuất sẽ phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường”. Văn bản của Công ty CP may TATSU nêu rõ.

Không những thế, sau khi định giá thuê đất tại Dự án Khu đô thị mới Đông Hương lên tới hơn 164 tỷ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra một văn bản lệnh doanh nghiệp trong vòng 5 ngày nếu không đóng trước 82 tỷ tiền sử dụng đất thì sẽ thu hồi dự án, trong khi đó doanh nghiệp đã đóng 13 tỷ đồng bảo đảm ký quỹ.

Câu hỏi đặt ra văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 15/6/2020 có đúng quy định của pháp luật? Khi theo Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất, thì cơ quan có quyền ra thông báo là cơ quan thuế và thời hạn là 30 ngày.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP quy định về Thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ. Khoản 4 Điều 14, Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP nêu rõ.

>>> Xem thêm: https://vietnamfinance.vn/thanh-hoa-ky-la-kdt-dong-huong-hon-mot-thap-ky-van-chua-xong-thu-tuc-20180504224240419.htm

>>>>> https://vietnamfinance.vn/du-an-kdt-dong-huong-thanh-hoa-doanh-nghiep-dau-tu-co-bi-chen-ep-20180504224240458.htm

Tin mới lên