Ngân hàng

VIB có thể không chia cổ tức bằng tiền mặt

(VNF) – VIB đưa ra 2 đề xuất cho phương án chia cổ tức tỷ lệ 8,5%. Một là chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, còn lại 3,5% là cổ tức bằng cổ phiếu. Phương án hai, VIB sẽ chia cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%. Năm 2014 và năm 2015, VIB chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khá cao, lần lượt là 9% và 8,5%.

VIB có thể không chia cổ tức bằng tiền mặt

VIB có thể không chia cổ tức bằng tiền mặt như những năm gần đây

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017, trong đó có trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Đáng chú ý, VIB có đưa ra 2 phương án chia cổ tức 8,5%.

Ở phương án thứ nhất, VIB sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt như nhiều năm trước, với tỷ lệ 5% bằng tiền, còn lại 3,5% là cổ tức bằng cổ phiếu. Phương án hai, VIB sẽ chia cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%.

Năm 2014 và năm 2015, VIB chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khá cao, lần lượt là 9% và 8,5%.

Bên cạnh phương án chia cổ tức, VIB cũng đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 39,6% hoặc 44,6%. Năm 2014, VIB đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14%. Con số này năm 2015 là 16,5%.

Lượng vốn tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được VIB dồn vào tín dụng (1.258 tỷ hoặc 1.540 tỷ), đầu tư các tài sản thanh khoản (500 tỷ), đầu tư cơ sở vật chất (300 tỷ) và đầu tư mở rộng mạng lưới hoạt động (200 tỷ).

Về tăng trưởng tín dụng, VIB đề xuất 2 phương án. Một là tăng trưởng tín dụng kế hoạch 2017 trên mức 16%, với điều kiện là có các phê duyệt bổ sung từ Ngân hàng Nhà nước. Phương án hai là giữ nguyên kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao là 16%.

Về nợ xấu, VIB tiếp tục đặt kế hoạch nợ xấu chiếm dưới 3% tổng dư nợ tín dụng. Phía VIB cho biết, việc nợ xấu của nhà băng này tăng mạnh từ mức 2,07% của năm 2015 lên mức 2,58% trong năm 2016 là do VIB tiến hành mua lại nợ từ VAMC. Nếu không thực hiện mua lại nợ VAMC, tỷ lệ nợ xấu 2016 của VIB chỉ là 1,5%.

Năm 2017, VIB đặt kế hoạch đưa tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống dưới 40% theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2016, tỷ lệ này ở VIB là 47,1%.

Một tỷ lệ khác là LDR (tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy đông) của VIB nằm khá sâu trong ngưỡng quy định 80% của Ngân hàng Nhà nước, ở mức 65,6% trong năm 2016.

Tin mới lên