Ngân hàng

VIB đặt mục tiêu lãi 2.000 tỷ năm 2018, lên kế hoạch chuyển sàn HoSE

(VNF) - Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), năm 2018, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017.

VIB đặt mục tiêu lãi 2.000 tỷ năm 2018, lên kế hoạch chuyển sàn HoSE

Lợi nhuận VIB sẽ cán mốc 2.000 tỷ trong năm 2018?

VIB cũng dự kiến trình các phương án tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng theo các phương thức bao gồm chào bán cổ phiếu quỹ, phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần.

Theo kế hoạch, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng cường cấp tín dụng cho các khách hàng có tình hình tài chính ổn định; để đầu tư tài sản có độ thanh khoản cao, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ cho phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro, cũng như đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới hoạt động.

Với phương án sử dụng vốn nêu trên, VIB đã dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính trong năm 2018. Ngoài chỉ tiêu lợi nhuận 2.005 tỷ đồng, VIB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 150.231 tỷ đồng, tăng 22%; tăng trưởng tín dụng theo phê duyệt của NHNN; huy động vốn đạt 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22%; nợ xấu duy trì dưới mức 3%.

Ngoài ra, VIB cũng đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp về việc niêm yết cổ phiếu VIB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong thời gian tới.

Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức tại khách sạn Daewoo Hà Nội vào ngày 29/3.

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 1.405 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 và đạt 187% kế hoạch cả năm; tổng tài sản đạt 123,2 nghìn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; tăng trưởng tín dụng đạt 26%; nợ xấu duy trì dưới 3%.

VIB dự kiến chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt và 31% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Tin mới lên