Ngân hàng

VIB kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 tăng 29%, muốn nâng vốn điều lệ lên gần 16.000 tỷ

(VNF) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2021 với tăng trưởng lợi nhuận dự kiến là hơn 29%.

VIB kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 tăng 29%, muốn nâng vốn điều lệ lên gần 16.000 tỷ

VIB kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 tăng 29%, muốn nâng vốn điều lệ lên gần 16.000 tỷ

Theo đó, HĐQT VIB đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.510 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2020. Quy mô tài sản dự kiến tăng lên trên 300.000 tỷ đồng, mức độ tăng trưởng là 25,5%.

Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ) dự kiến đạt 224.800 tỷ đồng. Huy động vốn từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá kỳ vọng đạt 234.790 tỷ đồng trong năm nay.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, một nội dung quan trọng khác mà HĐQT VIB trình ĐHCĐ là phương án tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, VIB đề xuất phương án tăng vốn dưới hình thức chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phói và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và tăng vốn bằng phát hành chào bán cổ phiếu.

Theo đó, VIB dự kiến dùng hơn 4.437 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng quy mô vốn lên tối đa là hơn 15.531 tỷ đồng, tương ứng số cổ phần tăng thêm là trên 443 triệu đơn vị.

Sau khi thực hiện tăng vốn bằng hình thức này, HĐQT đề xuất ĐHCĐ phê duyệt phương án tăng vốn thông qua chào bán tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu. Mức vốn điều lệ sau khi chào bán tối đa đạt hơn 15.997 tỷ đồng.

Số tiền huy động được dự kiến dùng 4.403 tỷ đồng để tăng cường cấp tín dụng, số còn lại để đầu tư tài sản thanh khoản, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm, năng lực quản trị rủi ro, đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh.

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của VIB sẽ được tổ chức vào ngày 24/3 tới đây.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, VIB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 8.496 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở mức 42%, thu về 5.803 tỷ đồng cả năm 2020.

Quy mô tài sản tại thời điểm cuối năm 2020 đạt 244.676 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 171.545 tỷ đồng, huy động vốn đạt 178.908 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và 28% so với năm 2019.  

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 giảm về 1,46%, trong khi cuối năm 2019 là 1,68%.

Cổ phiếu VIB mở cửa phiên 1/3/2021 ở mức giá 41.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 44.000 tỷ đồng.

Tin mới lên