Tài chính

Vicostone sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

(VNF) - Ngày 31/3 tới, cổ đông Vicostone dự kiến nhận về cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%.

Vicostone sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Vicostone sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Vicostone (HoSE: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán.

Theo đó, kết thúc năm 2019, tổng doanh thu của Vicostone đạt 5.590,55 tỷ đồng, tăng 22,48% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 1.652,66 tỷ đồng tăng 25,34% so với năm 2018. Phía Vicostone cho biết thêm, thu nhập bình quân người lao động đạt 21 triệu đồng/tháng, tăng 13% so với năm 2018.

Phân tích về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán cho thấy, thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên tới 8.114 đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) tăng mạnh, đạt 45,64%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA) cũng tăng và đạt 28,24%. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp ROAE của Vicostone ở mức trên 40% và ROAA ở mức trên 20%.

Phía Vicostone cho biết năm 2019, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thúc đẩy mạnh việc phát triển thị trường trọng yếu và mở rộng thị trường mới, tiềm năng thông qua hệ thống đại lý, đồng thời đầu tư vào hoạt động truyền thông, thương hiệu. Riêng đối với thị trường Mỹ, Vicostone đã tận dụng cơ hội từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để tăng trưởng mạnh về doanh thu, góp phần đưa tỉ trọng xuất khẩu đá thạch anh từ Việt Nam vào Mỹ lên vị trí Top 3 năm 2019.

Nhằm hiện thực hóa chiến lược nội địa hoá nguồn nguyên vật liệu, trong năm 2019, Vicostone đã chính thức nhận chuyển nhượng 100% cổ phần tại Phenikaa Huế, giúp Công ty tự chủ 100% nguồn Cristobalite đầu vào.

Ngày 24/2/2020 vừa qua, Vicostone chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/3/2020. Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ chi 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2019 theo 2 đợt với tổng tỷ lệ 40% bằng tiền. Như vậy, tính cả lần này cổ đông của Vicostone sẽ nhận được tổng mức cổ tức của năm 2019 lên đến 60%. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vicostone tiến hành thực hiện chi trả cổ tức ở mức trên 40%.

Tin mới lên