Tiêu điểm

Việc lấy phiếu tín nhiệm 21 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ được thực hiện thế nào?

(VNF) - Sáng nay, Hội nghị Trung ương 9 khoá XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên, T.Ư sẽ tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo tìm hiểu, lần này T.Ư sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 16 Uỷ viên Bộ Chính trị và 5 Uỷ viên Ban Bí thư.

Việc lấy phiếu tín nhiệm 21 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ được thực hiện thế nào?

Phiên lấy phiếu tín nhiệm mới đây tại Quốc hội. Ảnh minh họa

Có 3 trường hợp không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm gồm Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, do đang trong thời gian nghỉ chữa bệnh dài ngày, từ đầu năm 2018.

2 trường hợp khác là 2 Ủy viên Ban Bí thư gồm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Hai trường hợp này vừa được T.Ư bầu bổ sung vào Ban Bí thư tháng 5 vừa qua nên chưa đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết 262 của Ban chấp hành T.Ư quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội nhấn mạnh nguyên tắc, việc lấy phiếu tín nhiệm này được thực hiện định kỳ vào năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Đây là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Những đồng chí có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm gồm 2 nội dung chính.

Thứ nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, bao gồm lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tinh thần trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành sự phân công của tổ chức; Tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc trong công việc; khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình.

Ngoài ra còn có việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách, pháp luật; Uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nội dung thứ hai là năng lực thực tiễn, gồm kết quả lãnh đạo cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công; Tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; năng lực dự báo, xử lý tình huống khó, phức tạp trong phạm vi phụ trách; Kết quả, chất lượng tham mưu, đề xuất về lĩnh vực được phân công phụ trách; Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách.

Bên cạnh đó là kết quả lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; năng lực phát hiện, đào tạo, sử dụng người có đức, có tài trong công việc; Kết quả lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

Phiếu tín nhiệm được thể hiện theo mẫu, theo đó trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với các mức độ: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Căn cứ vào các tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm nêu trên, người ghi phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận, đánh giá khách quan về người được lấy phiếu tín nhiệm, để ghi phiếu theo 3 mức: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được thực hiện theo các bước: Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phiếu tín nhiệm. Phiếu tín nhiệm có danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; tiêu chí lấy tín nhiệm và có đóng dấu treo của Ban Chấp hành Trung ương; đề xuất thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Bộ Chính trị chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm; Ban Kiểm phiếu phát phiếu; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu.

Sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai với thành phần tham gia ghi phiếu tín nhiệm của hội nghị lấy phiếu tín nhiệm; Tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếp (cấp có thẩm quyền quản lý, quyết định đối với cán bộ), và cá nhân cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những đồng chí có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp.

Những đồng chí có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

16 ủy viên Bộ Chính trị được lấy phiếu tín nhiệm:

-       Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

-       Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

-       Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

-       Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

-       Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng

-       Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình

-       Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

-       Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

-       Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

-       Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

-       Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai

-       Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình

-       Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

-       Bộ trưởng Công an Tô Lâm

-       Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Hoàng Trung Hải

-       Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

5 Ủy viên Ban Bí thư:

-       Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Văn Nên

-       Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình

-       Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường

-       Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc

-       GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Xuân Thắng. 

Tin mới lên