Tiêu điểm

'Việc xử lý cán bộ thao túng thị trường chứng khoán rất kịp thời'

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nêu rõ việc triển khai phòng chống tham nhũng không chỉ là ban hành nghị quyết mà là tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, phối hợp.

'Việc xử lý cán bộ thao túng thị trường chứng khoán rất kịp thời'

Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Sáng nay (2/4), đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyết 128/NQ-CP, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn trên địa bàn thành phố.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thay mặt Thường trực Thành ủy nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 14 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chú trọng tổ chức hình thức hội nghị trực tuyến để đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, công tác xây dựng Đảng được Thành  ủy chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư được tập trung chỉ đạo. Công tác dân vận được quan tâm và nâng cao chất lượng hoạt động. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc.

Đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến của Thành ủy Đà Nẵng về những phương án tháo gỡ khó khăn, khôi phục kinh tế khi thực hiện trạng thái bình thường mới. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, bắt đầu từ ngày 15/3, đất nước mở cửa đón khách du lịch quốc tế, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt là cơ hội để các địa phương khôi phục kinh tế.

Đoàn công tác dành thời gian lắng nghe ý kiến của lãnh đạo thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 43 của Quốc hội, Nghị quyết 128 của Chính phủ về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19…; Nhất là việc tháo gỡ việc tiếp cận, huy động, phân bổ triển khai giải ngân kể cả tận dụng gói hỗ trợ 350 ngàn tỷ như thế nào, thành phố đề xuất gì với Trung ương. Đây là những cơ sở để Hội đồng Lý luận Chính trị Trung ương tham mưu, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các Hội nghị Trung ương sắp tới.

Báo cáo với Đoàn công tác, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đang tích cực triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng. Các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, XII và Kết luận Trung ương 4 lần này đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng toàn diện hơn, quyết liệt hơn; không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: "Ban Chỉ đạo Trung ương đặt ra về chống tham nhũng bây giờ xem như tiêu cực. Mà tiêu cực có rất nhiều nội dung trên các lĩnh vực, trong đó có công tác cán bộ. Vừa rồi các đồng chí cũng thấy đó, các Kết luận vừa rồi của Ủy ban Kiểm tra xử lý cán bộ chúng ta trong phòng chống dịch như thế, trong thao túng thị trường chứng khoán như thế, trong vụ báo sạch. Nếu không kịp thời như thế thì hệ lụy đối với xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước ta như thế nào".

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, việc triển khai phòng chống tham nhũng không chỉ là ban hành Nghị quyết mà là tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, phối hợp. Ngoài những nội dung vừa nêu còn có vấn đề xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý không chỉ là vấn đề quy hoạch mà phải quan tâm đào tạo như thế nào.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, việc đào tạo phải có kế hoạch ngay trong năm 2022 và 5 năm tiếp theo. Cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì có những chương trình đào tạo từ cán bộ cấp chiến lược đến việc đào tạo theo chức danh. Đó là chức danh Chủ tịch hoặc quy hoạch Chủ tịch nhằm tăng cường hơn nữa khả năng quản trị, khả năng tổ chức thực hiện. Còn đội ngũ thuộc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố quản lý cũng phải có các lớp đào tạo tập trung, đào tạo theo chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phải có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị; Hệ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị do trường Chính trị thành phố thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gợi ý một số định hướng phát triển kinh tế đối với thành phố Đà Nẵng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đổi mới công tác đào tạo cán bộ. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, giáo trình giảng dạy đào tạo cán bộ phải cập nhật thường xuyên các Nghị quyết mới của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới.

Tin mới lên