Diễn đàn VNF

‘Việt Nam không phải kiến tạo, điều chỉnh mà là nhà nước sở hữu, kiểm soát và thương mại hóa’

(VNF) – Đó là nhận xét của TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM), được đưa ra tại Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019, tổ chức sáng 19/9 tại Hà Nội.

‘Việt Nam không phải kiến tạo, điều chỉnh mà là nhà nước sở hữu, kiểm soát và thương mại hóa’

TS Nguyễn Đình Cung

TS Nguyễn Đình Cung đưa ra bình luận này ngay sau phần phát biểu của TS Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ở phần phát biểu trước đó, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng trong giai đoạn vừa rồi, Việt Nam đã nói nhiều về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển – như mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc. “Tuy nhiên chúng ta lại đang hành xử theo mô hình nhà nước điều chỉnh của Anh, của Mỹ. Càng ngày nhà nước càng thể hiện rõ mô hình điều chỉnh”.

TS Dũng cho rằng nếu theo mô hình nhà nước điều chỉnh, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Vì thế, Việt Nam nên theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển.

Tuy nhiên, theo ý kiến của TS Nguyễn Đình Cung, Việt Nam không phải mô hình nhà nước kiến tạo phát triển mà cũng chẳng phải mô hình nhà nước điều chỉnh.

“Trên thực tế, Việt Nam là nhà nước sở hữu, kiểm soát và thương mại hóa. Đó là thực tế của nhà nước. Dù cải cách môi trường kinh doanh thế nào đi nữa thì - như ta thấy - vẫn là nhà nước sở hữu, kiểm soát va thương mại hóa”, ông Cung nhấn mạnh.

Theo ông Cung, hai mô hình nhà nước mà TS Nguyễn Sĩ Dũng đưa ra đều “tuyệt vời so với thực tế hiện nay”. Ông nói mô hình nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam rất khó thực hiện do bộ máy hành chính rất kém

“Nhà nước muốn kiến tạo thì năng lực bộ máy phải cực kì tốt. Do đó, nếu nhà nước yếu kém thì nhà nước nên tập trung vào cái cốt lõi mà nhà nước phải làm, không nên làm lan man. Tôi cho đó là điều hiện thực hơn”, ông Cung nói.

Nguyên Viện trưởng CIEM cũng cho rằng Việt Nam khó lòng bắt chước Nhật Bản, Hàn Quốc. Nguyên do là hai quốc gia này đều đã thống nhất với nhau về những nguyên tắc cơ bản để xây dựng kinh tế thị trường, còn Việt Nam thì chưa.

“Ta khác xa với họ, vì thế ta khó lựa chọn một thứ gì như nơi khác đã có”, ông Cung nhận định.

Bình luận về ý kiến của TS Nguyễn Đình Cung, ông Vũ Thành Tự Anh – Đại học Fulbright Việt Nam – ngắn gọn: “Để thảo luận vấn đề anh Cung đưa ra chắc phải 10 diễn đàn thế này”!

Tin mới lên