Tài chính

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế, xếp thứ 109/190 nước được đánh giá

(VNF) - Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2020 (DB 2020) toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá.

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế, xếp thứ 109/190 nước được đánh giá

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế, xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. (Ảnh minh hoạ)

Đánh giá về chỉ số nộp thuế, Ngân hàng Thế giới đã căn cứ vào các tiêu chí như: số giờ nộp thuế; số lần nộp thuế trong năm; tổng mức thuế suất trên lợi nhuận; chỉ số sau kê khai (hoàn thuế GTGT, thanh/kiểm tra thuế TNDN).

Theo báo cáo DB 2020 của Ngân hàng Thế giới, phần lớn các chỉ số này đều có sự cải thiện so với năm trước đó và được ghi nhận nhờ những nỗ lực của Việt Nam.

Theo đó, thời gian nộp thuế (Time hours) giảm 114 giờ (từ 498 xuống 384 giờ). Trong đó 94 giờ giảm là do cải cách, đơn giản hóa tại các thủ tục về khai thuế GTGT và 20 giờ giảm là do những cải cách, đơn giản hóa các thủ tục về nộp và quyết toán thuế TNDN.

Số lần nộp thuế (Payments number) giảm 4 lần, từ 10 lần (9 thuế+1 BHXH) năm 2019 xuống còn 6 lần năm 2020 (TNDN điện tử được ghi nhận).

Tổng mức thuế suất (tỷ lệ tổng thuế và đóng góp – Total Taxes and contribution rate) giảm 0,2%, từ mức 37,8% (thuế 13,3%, BHXH 24,5%) năm 2019 xuống còn 37,6% năm 2020.

Được biết với việc chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP là năm 2019 lên 7-10 bậc, tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 lên 30-40 bậc.

Tin mới lên