Ngân hàng

VietABank dự kiến phát hành 150,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn

(VNF) - Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ gần 3.500 tỷ lên 5.005 tỷ đồng.

VietABank dự kiến phát hành 150,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn

VietABank dự kiến phát hành 150,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 150,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ hiện quyền là 100:43 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được mua 43 cp mới phát hành thêm, số cổ phiếu mới phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị).

Thời gian phát hành cụ thể sẽ do HĐQT ngân hàng quyết định sau khi được NHNN và UBCKNN chấp thuận phương án phát hành.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ gần 3.500 tỷ lên 5.005 tỷ đồng.

Trước đó, VietABank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng thông qua. Mục đích tăng vốn của VietABank nhằm đạt chuẩn Basel II, đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tài chính để tăng trưởng quy mô.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 302 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 151 tỷ đồng đạt được trong năm 2018.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 76.525 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 42.915 tỷ đồng, tăng trưởng 12%.

Tổng huy động vốn đạt 69.958 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Nợ xấu kiểm soát tốt ở mức 1.18%, giảm mạnh so với 2018.

Tin mới lên