Ngân hàng

VietBank: Lợi nhuận tăng gấp rưỡi lên 401 tỷ, dư nợ tín dụng tăng gần 24% trong năm 2018

(VNF) - Kết thúc năm 2018, VietBank ghi nhận lợi nhuận thuần 474 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2017. Tuy nhiên, tăng trích lập dự phòng lên 73 tỷ đồng (năm 2017 VietBank thậm chí còn hoàn nhập dự phòng 37,9 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế của VietBank tăng với tốc độ thấp hơn, nhưng vẫn ở mức rất cao (trên 50%), đạt 401 tỷ đồng.

VietBank: Lợi nhuận tăng gấp rưỡi lên 401 tỷ, dư nợ tín dụng tăng gần 24% trong năm 2018

VietBank: Lợi nhuận tăng gấp rưỡi lên 401 tỷ, dư nợ tín dụng tăng gần 24% trong năm 2018

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với lợi nhuận trước thuế 401 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2017.

Mức tăng trưởng ấn tượng này chủ yếu đến từ hai mảng kinh doanh: tín dụng và mua bán chứng khoán đầu tư. Năm 2018, mảng tín dụng đem về cho VietBank 1.044 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 35% so với năm 2017. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về cho VietBank 189 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần. Các mảng khác đem về thu nhập không quá đáng kể.

Kết thúc năm 2018, VietBank ghi nhận lợi nhuận thuần 474 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2017. Tuy nhiên, tăng trích lập dự phòng lên 73 tỷ đồng (năm 2017 VietBank thậm chí còn hoàn nhập dự phòng 37,9 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế của VietBank tăng với tốc độ thấp hơn, nhưng vẫn ở mức rất cao (trên 50%).

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của VietBank đạt 51.714 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 35.495 tỷ đồng, tăng gần 24%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,25%. Nếu tính cả nợ xấu chưa xử lý tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu là 1,71%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VietBank đến hết ngày 31/12/2018 đạt 4.504 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 39.856 tỷ đồng, tăng 27,3%.

 

Tin mới lên