Ngân hàng

VietCapital Bank sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn UpCom vào năm 2019

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) sẽ trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2019 chủ trương đăng ký lưu ký cổ phiếu ngân hàng thời điểm hiện hữu lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu ngân hàng lên sàn giao dịch UpCom.

VietCapital Bank sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn UpCom vào năm 2019

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) vừa công bố một loạt tờ trình dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

Theo đó, VietCapital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 205 tỷ đồng, tương đương tăng tưởng 76% so với thực hiện trong năm 2018; tổng vốn huy động tăng 24% lên 52.649 tỷ đồng (trong đố huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư là 41.869 tỷ đồng, tăng 25%); dư nợ cấp tín dụng tăng 15% lên 35.018 tỷ đồng (trong đó dư nợ cho vay 34.144 tỷ đồng, tăng 15%); tỷ lệ nợ xấu dự kiến là dưới 2% (được biết, tỷ lệ nợ xấu VietCapital Bank trong năm 2018 là 2,06%).

Ngân hàng cũng lưu ý kế hoạch này được dựa trên mức tăng trưởng tín dụng trên cơ sở tăng trưởng định hướng của ngành và chờ xin phép Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

VietCapital Bank cũng cho biết đến ngày 14/3/2019, tổng số tiền cổ đông nộp tăng vốn là 171 tỷ đồng. Hiện tại, ngân hàng đang làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm hoàn tất thủ tục xác nhận tăng vốn.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2019 chủ trương đăng ký lưu ký cổ phiếu ngân hàng thời điểm hiện hữu lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu ngân hàng lên sàn giao dịch UpCom.

Trong trường hợp được các cổ đông chấp thuận, HĐQT sẽ xin ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu VietCapital Bank lên sàn giao dịch UpCom (trong năm 2019); chọn mã đăng ký giao dịch cổ phiếu; tiếp tục thực hiện hợp đồng tư vấn lên sàn UpCom với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và một số vấn đề khác liên quan tới nội dung nói trên.

Với vấn đề phân chia lợi nhuận 2018, HĐQT sẽ không chia cổ tức và đồng thời “nhằm chia sẻ với quý cổ đông, HĐQT thống nhất không thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ nhân viên, đồng thời cũng không thực hiện trích Quỹ cho HĐQT và Ban điều hành”.

Ngoài ra, VietCapital Bank cũng xin các cổ đông chấp thuận gia hạn hoạt động của ngân hàng từ 50 năm (theo giấy phép hoạt động Quyết định số 162 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy phép hoạt động số 0025 ngày 22/8/1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thành 99 năm.  

Mới đây, VietCapital Bank đã công bố báo cáo tài chính quý I/2019.

Cụ thể, mảng tín dụng đem về cho ngân hàng hơn 188,6 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mảng kinh doanh còn lại đóng góp mức lãi không đáng kể. Hoạt động dịch vụ đem về gần 12,7 tỷ đồng (tăng hơn 7 tỷ); hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 12,46 tỷ (giảm gần 10 tỷ); mua bán chứng khoán đầu tư chỉ đạt hơn 9,1 tỷ (giảm mạnh so với quý I/2018 đạt 21,6 tỷ).

Hoạt động kinh doanh chính suy giảm, các mảng kinh doanh phi tín dụng đóng góp không đáng kể, nhưng chi phí hoạt động tăng gần 33% lên 209,5 tỷ đồng.

Do vậy, trừ đi chi phi dự phòng rủi ro tín dụng (2,7 tỷ đồng), lãi trước thuế VietCapital Bank chỉ còn 21,6 tỷ đồng, giảm gần 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 nói trên, VietCapital Bank mới chỉ hoàn thành hơn 10% chỉ tiêu đề ra.

Tổng tài sản VietCapital Bank đến ngày 31/3/2019 đạt 45.914 tỷ đồng, giảm 1,37% so với số đầu năm. Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng tăng trưởng gần 4% đạt 30.835 tỷ đồng, nhưng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác lại giảm mạnh từ 6.217 tỷ đồng xuống 4.177 tỷ đồng.

Huy động vốn từ tiền gửi khách hàng đạt 34.386 tỷ đồng, tăng trưởng 2,66% so với số đầu kỳ.

Tin mới lên