Ngân hàng

Vietcombank chính thức dứt sở hữu chéo tại MB và Eximbank, thu về 1.500 tỷ đồng

(VNF) - Vietcombank đã hoàn tất giảm tỷ lệ sở hữu tại MB và Eximbank xuống dưới 5%, qua đó không còn là cổ đông lớn, đồng nghĩa không còn sở hữu chéo 2 ngân hàng trên. Đợt thoái vốn này cũng đem về cho Vietcombank khoảng 1.500 tỷ đồng, cùng với đó là số tiền lãi "khủng".

Vietcombank chính thức dứt sở hữu chéo tại MB và Eximbank, thu về 1.500 tỷ đồng

Vietcombank chính thức dứt sở hữu chéo tại MB và Eximbank

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng này đã chính thức giảm tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) xuống dưới 5%, qua đó không còn là cổ đông lớn của MB và Eximbank.

Cũng nghĩa là, Vietcombank đã chính thức dứt sở hữu chéo tại 2 ngân hàng trên, tuân thủ Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, ngày 6/12, Vietcombank đã bán ra 6,68 triệu cổ phiếu EIB của Eximbank, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,39% xuống 4,84%.

Cùng với đó, từ ngày 3/12 đến ngày 7/12, Vietcombank đã bán 19,39 triệu cổ phiếu MBB của MB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,87% xuống 4,98%.

Gần một tuần trước, Vietcombank đã đồng loạt đưa ra báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại MB và Eximbank.

Theo đó, Vietcombank đã bán 23,7 triệu cổ phiếu MBB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại MB từ 6,97% xuống 5,87%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

Vietcombank cũng đã bán 35 triệu cổ phiếu EIB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Eximbank từ 8,24% xuống 5,39%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 4/12/2018.

Như vậy tổng cộng, Vietcombank đã bán 43,09 triệu cổ phiếu MBB và 41,7 triệu cổ phiếu EIB.

Theo thống kê, bình quân thị giá cổ phiếu MBB trong thời gian Vietcombank thực hiện các giao dịch trên là khoảng 21.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thị giá cổ phiếu EIB trong các ngày Vietcombank thoái vốn ở mức khoảng 14.200 đồng/cổ phiếu.

Như vậy ước tính, Vietcombank đã thu về khoảng 900 tỷ đồng từ đợt thoái vốn khỏi MB và khoảng 600 tỷ đồng từ thoái vốn khỏi Eximbank. Tổng cộng thu về khoảng 1.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Vietcombank, giá gốc của toàn bộ khoản đầu tư vào Eximbank (101,2 triệu cổ phiếu EIB) là 582 tỷ đồng. Tính ra, bình quân giá gốc mỗi cổ phiếu EIB mà Vietcombank sở hữu là 5.751 đồng.

Tính theo mức giá trên thì Vietcombank đã lãi khoảng gần 350 tỷ đồng từ các đợt thoái vốn tại Eximbank vừa qua.

Với đợt thoái vốn tại MB, theo một báo cáo trước đây của Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC), nếu Vietcombank thoái thành công 53,4 triệu cổ phiếu MBB với mức giá khởi điểm 19.641 đồng/cổ phiếu thì ngân hàng này sẽ lãi ít nhất 608 tỷ đồng; giá đấu thành công sẽ khá sát so với giá khởi điểm.

Đồng nghĩa với mức giá khoảng 19.641 đồng/cổ phiếu, Vietcombank sẽ lãi khoảng 11.385 đồng/cổ phiếu, cũng nghĩa là giá gốc bình quân mỗi cổ phiếu MBB do Vietcombank sở hữu vào khoảng 8.256 đồng/cổ phiếu.

Tính theo mức giá này thì đợt thoái vốn khỏi MB đã đem về cho Vietcombank khoản lãi khoảng 550 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lãi mà Vietcombank thu về là khoảng 900 tỷ đồng.

Tin mới lên