Ngân hàng

Vietcombank đặt mục tiêu lãi tối thiểu 30.660 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 18,1%

(VNF) - Hội đồng quản trị Vietcombank có tờ trình đại hội cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng ít nhất 12% lên 30.660 tỷ đồng, đồng thời dự định phát hành thêm 856,5 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ vượt ngưỡng 55.890 tỷ đồng.

Vietcombank đặt mục tiêu lãi tối thiểu 30.660 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 18,1%

Vietcombank đặt mục tiêu lãi tối thiểu 30.660 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 18,1%

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, hội đồng quản trị Vietcombank có tờ trình đại hội về kế hoạch kinh doanh khởi sắc, đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tối thiểu ở mức 12% so với thực hiện năm 2021, tương đương khoảng 30.660 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng đề ra chỉ tiêu tăng trưởng tài sản là 8%; tín dụng tăng 15% và huy động vốn trên thị trường 1 sẽ tăng phù hợp với tín dụng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mốc 1,5%. Mức chi trả cổ tức năm 2022 được bỏ ngỏ.

Đáng chú ý, Vietcombank có tờ trình cổ đông về phương án tăng vốn trong năm 2022, thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2019 và 2020. Cụ thể, ngân hàng dự định phát hành hơn 856,5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 18,1%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới.

Như vậy, khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ 47.325 tỷ đồng lên 55.890 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019, sau khi trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn 2021 và lợi nhuận còn lại 2022.

Dòng vốn trên 8.565 tỷ đồng bổ sung sẽ được Vietcombank đầu tư cở sở vật chất, hạ tầng công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định, đồng thời mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Trong cuộc họp đại hội thường niên tới, Vietcombank cũng dự kiến trình cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2022; bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập...

Tin mới lên