Ngân hàng

Vietcombank kỳ vọng lãi hơn 25.000 tỷ đồng năm 2021

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 ở mức 12%, Vietcombank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế thu về sẽ đạt 25.200 tỷ đồng, tăng tương ứng tăng 12% so với năm 2020.

Vietcombank kỳ vọng lãi hơn 25.000 tỷ đồng năm 2021

Vietcombank kỳ vọng lãi hơn 25.000 tỷ đồng năm 2021.

Tại hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (VCB) đã đưa ra mức lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm nay vào khoảng 25.200 tỷ đồng, tăng 12% so với số thực thu năm vừa qua.

Mục tiêu lợi nhuận này dựa trên các mức tăng trưởng chỉ tiêu tài chính gồm tổng tài sản tăng 6%, huy động vốn thị trường 1 tăng 8% và tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 12%. Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết mục tiêu kiểm soát nợ xấu tiếp tục duy trì dưới 1% tổng dư nợ cho vay.

Trong năm 2020 vừa qua, Vietcombank cho biết thu nhập thuần từ hoạt động phi tín dụng của ngân hàng đã tăng gần 11% so với năm liền trước và chiếm gần 50% tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Việc thu nhập ngoài tín dụng tăng trưởng và chiếm tỷ trọng cao là nguyên nhân giúp ngân hàng vẫn duy trì được mức lợi nhuận tương đương năm trước dù phải dành hơn 3.700 tỷ đồng lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay với người dân và doanh nghiệp.

Kết quả, năm 2020, ngân hàng mẹ Vietcombank ghi nhận 22.529 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận hợp nhất toàn nhà băng đạt 23.068 tỷ, tương đương số thu cả năm 2019.

Tính đến cuối năm 2020, tổng huy động vốn thị trường 1 của ngân hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với năm liền trước. Trong đó, huy động vốn từ tiền gửi tăng gần 5%.

Chỉ tiêu dư nợ cho vay đến cùng thời điểm cũng tăng 13,95%, đạt hơn 838.220 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2020, tỷ trọng dư nợ bán lẻ của ngân hàng ở mức 53,6%, cao hơn 3,6 điểm % so với năm liền trước.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, với mức tăng trưởng tín dụng gần 14% năm vừa qua, Vietcombank là nhà băng có quy mô tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống với gần 110.000 tỷ đồng cho vay mới.

So với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của nhóm ngân hàng quốc doanh là hơn 8%, mức tăng trưởng gần 14% của Vietcombank cũng cao hơn rất nhiều.

Về chất lượng tín dụng, vị chủ tịch ngân hàng cho biết hiện tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng chỉ ở mức 0,6%, giảm so với mức 0,78% hồi năm 2019. Tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu đạt 380% và quỹ dự phòng tài chính đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Vietcombank đã 5 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với người dân và doanh nghiệp, khiến lợi nhuận giảm khoảng 3.700 tỷ, nhưng ngân hàng vẫn giữ được mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất tương đương năm 2019 và là nhà băng có chỉ tiêu lợi nhuận cao nhất hệ thống.

Tin mới lên