Ngân hàng

Vietcombank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém

(VNF) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank; HoSE: VCB) trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng 29/4 tại Hà Nội.

Vietcombank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém

Vietcombank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém.

Theo tờ trình, Vietcombank dự kiến tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế; đồng thời tạo cơ hội mang lại lợi ích cho cổ đông của Vietcombank.

Theo Vietcombank, mục tiêu của ngân hàng này khi nhận việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng là: hỗ trợ tổ chức tín dụng từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

Với Vietcombank, việc chuyển giao bắt buộc này sẽ giúp ngân hàng có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới… và có thể nhận sáp nhập, hoặc tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng như một ngân hàng con hoặc bán/chuyển nhượng tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư mới.

Về nguyên tắc của việc chuyển giao bắt buộc, Vietcombank khẳng định sẽ tuân thủ quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông thường và danh tiếng của Vietcombank; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và cán  bộ công nhân viên Vietcombank. Vietcombank có quyền bán/chuyển nhượng, nhận sáp nhập, tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng là ngân hàng con của Vietcombank trong và sau khi hoàn thành việc thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Chính sách về cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của Vietcombank không phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi việc nhận chuyển giao bắt buộc và độc lập với kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án nhận chuyển giao bắt buộc.

Sau khi Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dụng hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên cho Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất BCTC vào BCTC hợp nhất của Vietcombank.

Vietcombank cũng không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế; không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Vietcombank cũng khẳng định, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng sẽ duy trì tổ chức tín dụng này hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tái chính hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng.

Vietcombank không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế. Vietcombank không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án.

Vietcombank cũng cho hay, ngân hàng tham gia quản trị, điều hành và triển khai các biện pháp hỗ trợ tại phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, Vietcombank sẽ được được ưu tiên chấp thuận cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của Vietcombank đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan của Vietcombank; cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng điểm; tăng thị phần  phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho Vietcombank trong suốt thời gian tổ chức tín dụng chưa hết lỗ luỹ kế.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ không giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu Vietcombank đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Vietcombank được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau khi nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Vietcombank được trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận còn lại sau  trích lập các quỹ để tăng vốn tự có (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng).

Đồng thời, ngân hàng được mở thêm chi nhánh/PGD trên các địa bàn tỉnh thành phố với số lượng tối thiểu bằng ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có số chi nhánh/PGD thấp nhất trên địa bàn.

Vietcombank cũng không phải áp dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc với tư cách là một ngân hàng con của Vietcombank, các giao dịch liên quan đến tài sản có với tổ chức tín dụng được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

Các biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại phương án chuyển giao bắt buộc.

Cũng theo nội dung tại đại hội, Vietcombank dự kiến năm 2022 tăng tối thiểu 12% lợi nhuận trước thuế so với năm trước, tương đương mức trên 30.676 tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2022 dự kiến tăng khoảng 8%; dư nợ tín dụng tăng 15%; huy động vốn dự kiến tăng 9%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 1,5%.

Ngoài ra, năm 2022, Vietcombank còn dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 và 2020.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 856 triệu cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ phát hành 18,1%, tức là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ mức 47.325 tỷ đồng hiện nay lên hơn 55.891 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là trong năm 2022.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt mức 27.389 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Tổng tài sản đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 7%. Dư nợ tín dụng tăng 15% so với năm 2020 và tổng huy động vốn tăng 9%.

Cùng đó, tỷ lệ nợ xấu đạt 0,63% và tỷ lệ dự phòng nợ xấu nội bảng ở mức 424%, cao nhất ngành ngân hàng cũng như lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

Tin mới lên