Ngân hàng

‘Vietcombank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ’

(VNF) – "Vietcombank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ 2016 phê duyệt, tuy nhiên nguyên tắc xác định giá bán sẽ theo giá thị trường và không thấp hơn giá định giá theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền", ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank cho biết.

‘Vietcombank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ’

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank

PV: Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm trước lên 9.200 tỉ đồng, tỉ lệ chi trả cổ tức là 8%. Ông có thể chia sẻ về mục tiêu này và định hướng chiến lược kinh doanh năm nay của ngân hàng?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2016, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 8.523 tỷ đồng – tăng trưởng 25%, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2009 đến nay mà NH đạt được và cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% xuống 1,46%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8%.

Tính đến cuối năm 2016, Vietcombank có tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 48.102 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2015. Đặc biệt, Vietcombank đã là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hoàn tất việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC.

Trong năm 2016, Vietcombank thực hiện thành công hai đợt tăng vốn, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% (9.327 tỉ đồng) để tăng vốn điều lệ và phát hành xấp xỉ 8000 tỉ trái phiếu (trong đó có 6000 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2); từ đó giúp nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự phát triển bền vững với hệ số an toàn vốn CAR đạt 11,13%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định của NHNN (9%).

Năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.200 tỷ đồng – tăng 8% so với năm 2016, duy trì mức cổ tức 8%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Về tăng trưởng tín dụng, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng 15% - đây là mức hợp lý, phù hợp với định hướng của NHNN. Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, Vietcombank đề ra phương châm hành động "Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững" sau quá trình "Tăng tốc – Hiệu quả - Bền vững". Để thực hiện phương châm hành động mới thay vì tăng tốc nhờ phát triển quy mô sẽ chuyển sang phát triển bền vững, NH vẫn sẽ đảm bảo thu nhập bằng cách tăng thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng và các hoạt động đầu tư khác.

Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ 2016 phê duyệt, tuy nhiên nguyên tắc xác định giá bán sẽ theo giá thị trường và không thấp hơn giá định giá theo phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

PV: Năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức 15%, tương đương 547.133 tỉ đồng. Ông có thể nói cụ thể hơn về cơ cấu tăng trưởng tín dụng của Vietcombank, bao nhiêu vốn trong số này sẽ vào lĩnh vực phi sản xuất (bất động sản, tiêu dùng, chứng khoán)?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Vietcombank sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu dư nợ, hướng trọng tâm vào các nhóm khách hàng tốt, các lĩnh vực an toàn, hiệu quả. Về khách hàng, Vietcombank sẽ đẩy mạnh phát triển với nhóm khách hàng FDIs, khách hàng bán lẻ.

Để nâng cao hiệu quả, ngay đầu năm nay, Ban lãnh đạo Vietcombank đã tiến hành rà soát danh mục ngành, đánh giá tình hình vĩ mô và đưa ra định hướng rất cụ thể phát triển vào các ngành là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, có nhiều cơ hội bán chéo nhiều sản phẩm dịch vụ.

PV: So sánh ở mặt bằng chung các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam, dường như Vietcombank đang sở hữu những điều tốt nhất: quy mô lớn, hiệu quả hoạt động tốt, thương hiệu tốt và đà tăng trưởng duy trì ở mức cao vài năm trở lại đây. Ông có thực sự hài lòng với những kết quả đó?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Lịch sử trên 50 năm đã tạo dựng cho Vietcombank một nền tảng tốt và sự phát triển ổn định trong thời gian dài, bởi vậy ngay cả khi thị trường tài chính khu vực và quốc tế có những biến động hoặc khủng hoảng, Vietcombank vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng cần thiết, tạo đà cho bước phát triển mang tính bứt phá.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2013 với dấu mốc kỷ niệm sự kiện 50 năm thành lập, ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới, Vietcombank đã có sự thay đổi toàn diện cả về hình ảnh và chất lượng hoạt động, ngân hàng đã từng bước thực hiện nhiều dự án chuyển đổi mang tính chất bước ngoặt để tiến dần đến các chuẩn mực quốc tế, hoạt động kinh doanh có nhiều bứt phá, liên tiếp chinh phục những đỉnh cao, tạo ra nhiều khác biệt và dấu ấn riêng để khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường của mình.

Tin mới lên