Ngân hàng

Vietcombank thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào, vốn điều lệ 80 triệu USD

(VNF) – Vietcombank vừa được NHNN chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào với vốn điều lệ ban đầu là 80 triệu USD.

Vietcombank thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào, vốn điều lệ 80 triệu USD

Vietcombank sẽ dành 80 triệu USD thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 5457/NHNN-TTGSNH về việc thành lập Ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Lào.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thành lập Ngân hàng 100% vốn của Vietcombank với tên đầy đủ là Ngân hàng TNHH Một thành viên Ngoại thương Việt Nam tại Lào, gọi tắt là Vietcombank Lào. Trụ sở tại Thủ đô Viengchan (Vientiane), Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Vốn điều lệ ban đầu của Vietcombank Lào là 80 triệu USD với thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động còn lại của Vietcombank. Nội dung hoạt động bao gồm: các hoạt động mà Vietcombank được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với quy định của pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

NHNN yêu cầu, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Vietcombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động Ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Vietcombank có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; Đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (riêng lẻ và hợp nhất), giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động ngân hàng trước, trong và sau khi thành lập Ngân hàng 100% vốn của VCB tại Lào.

Đồng thời, thực hiện các thủ tục về thành lập và khai trương hoạt động Ngân hàng 100% vốn của VCB tại Lào theo quy định của nước sở tại; Có văn bản báo cáo NHNN chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động Ngân hàng 100% vốn của Vietcombank tại Lào; Quản lý và giám sát hoạt động của Ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nước sở tại.

Tin mới lên