Tài chính tiêu dùng

VietCredit lấy ý kiến cổ đông về việc lên sàn UPCoM

(VNF) - Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM.

VietCredit lấy ý kiến cổ đông về việc lên sàn UPCoM

VietCredit có tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) và đã được đổi tên từ ngày 18/6/2018.

Được biết vào ngày 1/8, VietCredit đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Do vậy, công ty phải thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD. Ngoài ra, ngày 23/4, VietCredit đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng chia cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông hiện hữu. Theo quy định, công ty phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tuy nhiên, hiện nay VietCredit chưa đủ điều kiện để niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và cả Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo đó, công ty phải thực hiện giao dịch cổ phiếu thông qua hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

Được biết, VietCredit có tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) và được thành lập vào ngày 5/9/2008. CFC được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Công ty tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) từ ngày 18/6/2018.

Trong quá khứ, công ty tài chính tiêu dùng này rất được mong chờ sẽ tạo ra sự đột phá khi cơ cấu cổ đông ngoài Vicem còn có Vietcombank (nắm 10,91% vốn điều lệ năm 2017), Ngân hàng TMCP Bản Việt (nắm 10,99% vốn năm 2015 và 4,96% vốn năm 2016) và Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (nắm 4,96% vốn năm 2016).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, 3 pháp nhân trên đã thoái toàn bộ vốn khỏi VietCredit, chỉ còn lại Vicem hiện đang nắm 15% vốn điều lệ và Công ty Siêu Thanh Hà Nội nắm lượng cổ phần không đáng kể, chỉ tương đương 0,07%. Gần 85% vốn điều lệ của VietCredit hiện do cổ đông thể nhân nắm giữ.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của CFC hơn 1.937 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng hơn 709 tỷ đồng, giảm 15%. Tiền gửi khách hàng hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 26%.

Kết quả kinh doanh 2017 của CFC cũng không mấy tích cực khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của CFC giảm tới hơn 80% so với năm trước, chỉ gần 10,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2017 không đáng kể so với năm trước, CFC vẫn lãi sau thuế 9,4 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với năm trước.

VietCredit mới đây cũng đã được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ gần 605 tỷ đồng lên hơn 1.070 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty tài chính Tín Việt thông qua tại Nghị quyết số 158/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 706/2018/VietCredit-NQ ngày 2/10/2018.

Với việc tăng vốn trên, VietCredit đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11,5% trong năm 2018, lên 2.168 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động giảm 15,7% xuống 977 tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ cho vay tăng 55,9% lên 1.115 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 2,4% lên 12,4 tỷ đồng.

Tin mới lên