Ngân hàng

VietinBank chính thức có Phó Tổng giám đốc mới

(VNF) – VietinBank vừa chính thức bổ nhiệm ông Hiroshi Yamaguchi giữ chức Phó Tổng giám đốc.

VietinBank chính thức có Phó Tổng giám đốc mới

VietinBank vừa chính thức bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự, theo đó, ông Hiroshi Yamaguchi chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VietinBank thay cho ông Hiroyuki Nagata kể từ ngày 15/5/2017.

Cụ thể, ngày 15/5/2017, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hiroyuki Nagata kể từ ngày 15/5/2017 và Quyết định 384/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hiroshi Yamaguchi kể từ ngày 15/5/2017.

Trước đó, ngày 17/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroyuki Nagata và bầu bổ sung ông Hiroshi Yamaguchi vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ.

Ông Hiroshi Yamaguchi sinh ngày 5/12/1966 tại Nhật Bản. Ông tốt nghiệp trường Đại học Hitotsubashi, hiện đang giữ chức Phó trưởng phòng Khối khách hàng doanh nghiệp số 3 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU).

Tân Phó Tổng giám đốc VietinBank là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng với việc nắm giữ vị trí quan trọng tại BTMU như Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành công nghiệp, Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp của BTMU tại Nhật Bản và trưởng phòng điều hành Phòng Ngân hàng Doanh nghiệp Châu Á tại New York - Mỹ.

Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ 64,46% cổ phần Vietinbank; BTMU cùng với IFC là hai cổ đông lớn sở hữu tương ứng 19,73% và 7,78% cổ phần ngân hàng.

Tin mới lên