Tài chính tiêu dùng

VietinBank chưa thể bán 49% vốn tại công ty cho thuê tài chính

(VNF) - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố thông tin về việc gia hạn thời gian liên quan giao dịch chuyển nhượng một phần vốn góp của VietinBank tại VietinBank Leasing.

VietinBank chưa thể bán 49% vốn tại công ty cho thuê tài chính

VietinBank chưa thể bán 49% vốn tại công ty cho thuê tài chính.

Theo VietinBank, trong thời gian qua, ngân hàng và Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing) đã phối hợp với các đối tác nhận chuyển nhượng để chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin chấp thuận đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing.

Tuy nhiên, theo VietinBank, các cơ quan có thẩm quyền cần thêm thời gian để xem xét chấp thuận. Bởi vậy, để đảm bảo việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng VietinBank Leasing không bị gián đoạn, ngày 11/8/2021, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 291/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt gia hạn thời gian hoàn thành giao dịch chuyển nhượng và tạm khóa tài khoản thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển nhượng một phần vốn góp của VietinBank tại VietinBank Leasing với các đối tác.

Nghị quyết này bao gồm nội dung gia hạn thời gian tạm khóa tài khoản thanh toán tại hợp đồng tài khoản thanh toán và tạm khóa giữa VietinBank, Công ty Mitsubishi UFJ Lease& Finance (nay là Công ty Mitsubishi HC Capital) với Ngân hàng MUFG TP. HCM (chi nhánh của cổ đông lớn của VietinBank); thoả thuận tạm khoá tài khoản thanh toán giữa VietinBank, nhà đầu tư trong nước với Ngân hàng TNHH Indovina (công ty liên kết của VietinBank).

VietinBank cũng cho hay trong thời gian tới, VietinBank và VietinBank Leasing sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác nhận chuyển nhượng để đẩy nhanh tiến độ chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing.

Theo Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt phương án triển khai việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của VietinBank Leasing đã được VietinBank ban hành, HĐQT VietinBank đã phê duyệt việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của VietinBank Leasing do VietinBank sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài là Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance và chuyển nhượng 1% vốn điều lệ của VietinBank Leasing do VietinBank sở hữu cho 1 nhà đầu tư trong nước.

VietinBank cũng phê duyệt việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing từ tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ.

Để triển khai thực hiện, HĐQT VietinBank đã thông qua các văn kiện liên quan, trong đó bao gồm hợp đồng tài khoản thanh toán và tạm khóa giữa VietinBank, Công ty Mitsubishi UFJ Lease& Finance với Ngân hàng MUFG TP HCM; thoả thuận tạm khoá tài khoản thanh toán giữa VietinBank, nhà đầu tư trong nước với Ngân hàng TNHH Indovina.

Tin mới lên