Ngân hàng

VietinBank dự kiến tăng trưởng tín dụng 4 - 8,5%, đề nghị giữ lại toàn bộ lợi nhuận

(VNF) - Trong bối cảnh toàn ngành chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết ngân hàng đã xây dựng các kịch bản hành động để ứng phó với tình hình diễn biến dịch bệnh và có kế hoạch phục hồi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh kết thúc.

VietinBank dự kiến tăng trưởng tín dụng 4 - 8,5%, đề nghị giữ lại toàn bộ lợi nhuận

VietinBank dự kiến tăng trưởng tín dụng 4 - 8,5%, đề nghị giữ lại toàn bộ lợi nhuận

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vừa được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ nhận định từ đầu năm 2020, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra (Covid-19) đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng rất lớn tới các nền kinh tế, sản xuất đình đốn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm.

Lãnh đạo VietinBank cho hay với việc tham gia ngày càng sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, độ mở của nền kinh tế khá lớn, nên nền kinh tế Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng đáng kể bởi dịch bệnh Covid-19.

Một số ngành nghề hoạt động bị ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không giao thông vận tải, xăng dầu, du lịch, dịch vụ, thương mại và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt là khối NHTM Nhà nước đóng vai trò chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế; đồng thời có trách nhiệm đồng hành, chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, người dân và chung tay cùng cộng đồng trong cuộc chiến đối phó với dịch bệnh. Hoạt động kinh doanh của các NHTM nhìn chung sẽ gặp nhiều thách thức do những khó khăn của nền kinh tế.

"Vì vậy, để bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, đáp ứng kịp thời các nhu cầu nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm, VietinBank đã xây dựng các kịch bản hành động để ứng phó với tình hình diễn biến dịch bệnh và có kế hoạch phục hồi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh kết thúc", người đứng đầu VietinBank cho biết.

Theo lãnh đạo VietinBank, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối trong lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank.

Năm 2020, VietinBank không đề ra kế hoạch lợi nhuận cụ thể mà sẽ bám sát diễn biến và tác động của dịch bệnh để tính toán và cập nhật kế hoạch lợi nhuận.

Ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 1-3% trong năm nay, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng 4-8,5% (hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao hiện nay là 8,5%). Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến tăng trưởng 5-10%.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng mục tiêu dưới 2%.

Về chính sách cổ tức, HĐQT VietinBank trình cổ đông phương án để lại toàn bộ lợi nhuận, tương đương với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 0%.

HĐQT VietinBank cũng nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020.

Cụ thể, tiếp tục bám sát phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa các biện pháp để tăng vốn tự có như: lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển các kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, kiểm soát tài sản có rủi ro để giảm bớt áp lực tăng vốn tự có.

"VietinBank sẽ triển khai áp dụng Basel II ngay khi được tăng vốn", HĐQT VietinBank cho biết.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chiến lược phát triển VietinBank đến năm 2030 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021-2023 với một số định hướng trọng tâm là phát triển mạnh theo chiều sâu, tăng trưởng gắn với cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả, cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SME và bán lẻ, đa dạng cơ cấu doanh thu, quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả.

Cùng với đó, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tăng trưởng quy mô kinh doanh với tốc độ hợp lý đồng thời với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, cải thiện mạnh về chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Đồng thời triển khai các giải pháp kinh doanh mới mang tính đột phá, phát triển các chuỗi liên kết theo hướng thực tế, chặt chẽ và hiệu quả, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng, phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán.
 
Ngoài ra, VietinBank cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC, nâng cao chất lượng tài sản.

Tin mới lên