Ngân hàng

VietinBank dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 3/11

(VNF) - Ngày 14/9/2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021, dự kiến vào ngày 3/11/2021.

VietinBank dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 3/11

VietinBank dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 3/11.

Theo đó, căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank sẽ được tổ chức trực tiếp tại hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) hoặc theo hình thức trực tuyến.

Một trong các nội dung chính của ĐHĐCĐ bất thường là bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mới đây, liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao VietinBank, ông Trần Minh Bình - thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc VietinBank, đã được chuẩn y chức danh bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được HĐQT VietinBank bầu giữ chức chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Bình thay thế cho ông Lê Đức Thọ - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT, đã được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ đầu tháng 7/2021.

HĐQT VietinBank cũng đã công bố nghị quyết về việc giao ông Nguyễn Hoàng Dũng - phó tổng giám đốc VietinBank phụ trách ban điều hành VietinBank.

Về VietinBank, dư nợ tín dụng tại ngày 30/6 của ngân hàng ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2020.

Thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu dịch vụ đạt kết quả tốt là thu bảo lãnh và thu từ mảng ngân hàng điện tử; thu xử lý rủi ro tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,38% và là mức thấp so với trung bình ngành, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 109%. Lợi nhuận hết 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 13.000 tỷ đồng.

Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 7,5%, tuân thủ hạn mức tín dụng Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8 - 12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được kiểm soát dưới 1,5%.

Tin mới lên