Ngân hàng

VietinBank kỳ vọng lãi 9.500 tỷ đồng nếu được phép giữ lại lợi nhuận năm 2017 và 2018

(VNF) - Nếu được phép giữ lại lợi nhuận năm 2017 và năm 2018, VietinBank kỳ vọng sẽ lãi trước thuế 9.500 tỷ đồng trong năm nay, tăng 41% so với số thực hiện năm ngoái.

VietinBank kỳ vọng lãi 9.500 tỷ đồng nếu được phép giữ lại lợi nhuận năm 2017 và 2018

VietinBank kỳ vọng lãi 9.500 tỷ đồng nếu được phép giữ lại lợi nhuận năm 2017 và 2018

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo tài liệu đại hội, HĐQT VietinBank cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2019 của ngân hàng phụ thuộc chủ yếu vào lộ trình tăng vốn. Trong trường hợp được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, năm 2018, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng từ 2% đến 5%; dư nợ tín dụng tăng từ 6% đến 7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng từ 10% đến 12%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%.

Vẫn trong điều kiện được giữ lại lợi nhuận 2 năm trước, VietinBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 9.500 tỷ đồng (tăng 41% so với năm 2018); trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tối thiểu đạt 9.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo VietinBank thông tin thêm, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, bám sát phương án tăng vốn đang trình Chính phủ xem xét phê duyệt, chủ động thực hiện các phương án cải thiện vốn tự có thông qua phát hành trái phiếu thứ cấp, bán các khoản trái phiếu thứ cấp đang đầu tư tại các TCTD khác; tái cấu trúc danh mục tài sản có rủi ro, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn đồng thời thực hiện kiểm soát, cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

Cùng với đó, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành, các đơn vị không hiệu quả. Đồng thời kiểm soát quy mô tài sản có rủi ro theo hướng tối ưu hóa cơ cấu dư nợ, tài sản, ưu tiên tài sản có hệ số rủi ro thấp, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, qua đó giảm bớt áp lực tăng vốn tự có.

Ngoài ra, đảm bảo đến năm 2020, vốn tự có của ngân hàng đáp ứng theo chuẩn mực vốn Basel II (theo phương pháp tiêu chuẩn) và đáp ứng đầy đủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Cho cả giai đoạn 2019 - 2024, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đến 12%/năm; dư nợ tín dụng tăng từ 14% đến 16%/năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư từ 14% đến 16%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 10% đến 16%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Có phần tương tự như năm 2019, kế hoạch trên được xây dựng trong trường hợp kế hoạch vốn tự có đang trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tin mới lên