Ngân hàng

VietinBank lãi riêng lẻ gần 11.500 tỷ đồng năm 2019

(VNF) - Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 của ngân hàng đạt gần 11.500 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.

VietinBank lãi riêng lẻ gần 11.500 tỷ đồng năm 2019

VietinBank lãi riêng lẻ gần 11.500 tỷ đồng năm 2019

Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ nhấn mạnh năm qua, mặc dù vốn điều lệ chưa được tăng như kế hoạch nhưng VietinBank đã chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế, đồng thời tập trung vào cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả hoạt động kinh doanh theo đó đều vượt các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018.

Lãnh đạo VietinBank cho hay năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của VietinBank.

Đến nay, VietinBank đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn trong 3 năm tiếp theo (2021 - 2023) để hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển dài hạn sẽ được triển khai trong năm 2020.

Theo đó, VietinBank sẽ triển khai một số nội dung trọng tâm như: Cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SMEs và bán lẻ; phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng; thực hiện đa dạng hóa hoạt động.

Cùng với đó, đẩy mạnh xử lý các khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lý; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh.

Mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản năm 2020 của VietinBank vào khoảng 6%-8%; Tín dụng tăng trưởng khoảng 8%-10%; Nguồn vốn huy động tăng trưởng theo nhu cầu của tăng trưởng tín dụng và sử dụng vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định; Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 2%.

Đáng chú ý, lợi nhuận hợp nhất trước thuế mục tiêu năm 2020 tăng trên 10% so với năm 2019.

Tin mới lên