Ngân hàng

VietinBank: Lợi nhuận thuần quý I/2019 vẫn tăng 19% dù dư nợ cho vay giảm

(VNF) - Điểm đáng khích lệ nhất của VietinBank trong quý vừa qua là mặc dù dư nợ cho vay giảm 0,34% nhưng lợi nhuận thuần của ngân hàng này vẫn tăng 19% lên 6.394 tỷ đồng. Điều này tạo điều kiện cho VietinBank tăng lượng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 3.241 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với quý I/2018, nhằm giảm áp lực từ nợ xấu.

VietinBank: Lợi nhuận thuần quý I/2019 vẫn tăng 19% dù dư nợ cho vay giảm

VietinBank: Lợi nhuận thuần quý I/2019 vẫn tăng 19% dù dư nợ cho vay giảm

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 với lợi nhuận trước thuế 3.152 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đáng khích lệ nhất của VietinBank trong quý vừa qua là mặc dù dư nợ cho vay giảm 0,34% nhưng lợi nhuận thuần của ngân hàng này vẫn tăng 19% lên 6.394 tỷ đồng. Việc lợi nhuận thuần tăng khá mạnh tạo điều kiện cho VietinBank tăng lượng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 3.241 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với quý I/2018, nhằm giảm áp lực từ nợ xấu.

Thành quả này đến từ nhiều mảng kinh doanh. Mảng tín dụng đem về cho VietinBank 7.949 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý vừa qua, tăng 9,9%. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về tới 969 tỷ đồng lãi thuần, tăng 64%. Mảng ngoại hối đem về 414 tỷ đồng lãi thuần, tăng 78%.

Có phần trái ngược, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận 131 tỷ đồng lãi thuần, giảm 45%; mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần gần 83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi thuần gần 80 tỷ đồng. Các hoạt động khác đem về 149 tỷ đồng lãi thuần, giảm 58%.

Tổng kết quý I/2019, sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần của VietinBank tăng 19% và lợi nhuận trước thuế tăng 4,1%, như đã đề cập phía trên.

Tính đến hết ngày 31/3/2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.146.773 tỷ đồng, giảm không đáng kể. Dư nợ cho vay giảm 0,34% xuống 861.590 tỷ đồng, trong bối cảnh hệ số an toàn vốn của ngân hàng này đã xấp xỉ ngưỡng tối thiểu.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của VietinBank ở mức 1,85%. Các khoản phải thu và lãi dự thu ở mức trên 31.000 tỷ đồng, chiếm 2,72% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VietinBank đến hết ngày 31/3/2019 ở mức 70.125 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 824.612 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,15%; trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn là gần 15%.

Tin mới lên