Ngân hàng

VietinBank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 23/5

(VNF) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa có thông báo mời toàn thể cổ đông của ngân hàng này tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

VietinBank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 23/5

VietinBank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 23/5.

Đại hội sẽ diễn ra từ 7h00 thứ Bảy, ngày 23/5/2020 tại hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Đối tượng tham dự gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020.

Nội dung đại hội sẽ bao gồm báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020; báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Cùng với đó là tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank; Tờ trình công tác nhân sự VietinBank;…

Giấy mời đã được VietinBank gửi cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký. Giấy uỷ quyền, giấy xác nhận tham dự đại hội, chương trình đại hội dự kiến được đăng tải tại website http://investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “Đại hội đồng cổ đông” - “2020” - “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”.

VietinBank cũng đề nghị cổ đông xác nhận việc tham dự họp đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 20/5/2020 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự đại hội thông qua thư hoặc thư điện tử theo địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank (Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Email: [email protected])

Về việc uỷ quyền tham dự Đại hội, VietinBank cho hay trong trường hợp cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp đại hội, cần lập văn bản ủy quyền dự họp đại hội (theo mẫu đã đăng tải trên website của VietinBank: http://investor.vietinbank.vn. Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho ban tổ chức đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự đại hội.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, VietinBank cũng khẳng định ngân hàng này triển khai đầy đủ các biện pháp theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch. Theo đó, VietinBank khuyến nghị các cổ đông là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở ủy quyền cho người khác đủ điều kiện sức khỏe tham dự họp đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Mọi thông tin liên quan đến đại hội, cổ đông có thể liên hệ với ban tổ chức đại hội theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi Email theo địa chỉ: [email protected]

 

Tin mới lên