Ngân hàng

VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 4

(VNF) - Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành Nghị quyết số 082/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 4

VietinBank chốt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 4.

Theo đó, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank dự kiến vào thứ Sáu, ngày 29/4/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 30/3/2022.

VietinBank cũng cho hay tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank hoặc theo hình thức trực tuyến. VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank bao gồm việc báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023; công tác nhân sự,... Hiện tài liệu họp đại hội cổ đông chưa được ngân hàng công bố.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm 2021 của VietinBank đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm trước và vượt mức kế hoạch cả năm.

Quy mô tổng tài sản tại 31/12/2021 của ngân hàng này đạt con số 1.531.468 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank đạt 1.131 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ở mức vừa phải do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tín dụng sụt giảm.

Đặc biệt, trong năm 2021, VietinBank đã trích lập hơn 90% số dự phòng phải trích lập theo Thông tư 03, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện tích cực ở mức 180%, cao hơn 37% so với năm 2020.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, đại diện VietinBank đã tiết lộ một số kết quả đạt được của ngân hàng này trong năm qua.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/12/2021, dư nợ bình quân của VietinBank tăng 12,3% so với năm 2020; tỷ trọng dư nợ bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 57%, cải thiện tích cực so với năm 2020; thu ngoài lãi tăng trên 20%; nguồn vốn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn năm 2021 đạt 20%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm được kiểm soát ở mức 1,3%.

Tin mới lên