Tài chính

Vietjet tính nới room ngoại

(VNF) – Vietjet sẽ trình chủ trương nới room ngoại lên Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Vietjet tính nới room ngoại

Vietjet sẽ trình chủ trương nới room ngoại

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet) vừa công bố một số tài liệu ban đầu trong Đại hội đồng cổ đông năm 2017, theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietjet sẽ trình đại hội phê duyệt tờ trình về chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) tại Vietjet.

Đồng thời, Vietjet cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông một số tờ trình quan trọng khác như: Phương án phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2017…

Cũng tại đại hội lần này, Vietjet sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 20/4/2017 tại Nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2016, doanh thu của Vietjet đạt mức 27.499 tỷ đồng, tăng 38,6% so với năm 2015. Trong đó, doanh thu từ vận chuyển hành khách chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu năm 2016 của Vietjet, ở mức 43,5%, đạt 12.008 tỷ đồng. Tiếp đến là doanh thu từ nghiệp vụ chuyển giao sở hữu và thuê lại máy bay với 42,5%, đạt 11.709 tỷ đồng trong năm 2016.

Kết thúc năm, lãi sau thuế của Vietjet đạt 2.495 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2015.

Tin mới lên