Tài chính

Vietnam Airlines dè dặt mục tiêu lãi 2018, lên kế hoạch chuyển sàn HoSE

(VNF) – Vietnam Airlines đặt kế hoạch lãi sau thuế 1.917 tỷ đồng trong năm 2018, giảm 28% so với năm 2017. Tổng công ty này cho biết sẽ triển khai thủ tục chuyển đổi cổ phiếu sang niêm yết trên sàn HoSE.

Vietnam Airlines dè dặt mục tiêu lãi 2018, lên kế hoạch chuyển sàn HoSE

Vietnam Airlines dè dặt mục tiêu lãi 2018

Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airines – VNA), năm 2018, hãng hàng không này đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 97.073 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 1.917 tỷ đồng, giảm 28%.

Phía Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai thủ tục chuyển đổi cổ phiếu sang niêm yết trên sàn HoSE nhằm “mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông của Vietnam Airlines”.

Chia sẻ thêm về định hướng năm 2018, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết sẽ nâng cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp, kiện toàn mô hình tổ chức, trình độ quản lý dự án phù hợp với luật định và các chuẩn mực quốc tế; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong điều hành trên cơ sở dự báo cập nhật thị trường hàng tuần cuốn chiếu từng tháng/ quý/ năm theo các lĩnh vực hoạt động để phấu đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2018 giao.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền, giao quyền cho cấp trực tiếp chủ động trong công việc, dám làm và chịu trách nhiệm. Tiết giảm các quy trình, thủ tục hành chính không cần thiết.

Phối hợp chặt chẽ về sản phẩm, nguồn lực, thương hiệu giữa các hãng hàng không trong VNA Group để nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững; Xây dựng phương án liên kết sản phẩm và hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong VNA Group.

Tiếp tục chương trình đổi mới đội tàu bay, chương trình tiết kiệm nhiên liệu giai đoạn 2; Nâng cao năng lực công tác bảo dưỡng tàu bay, động cơ và các hệ thống kỹ thuật máy bay chính yếu; Quản trị tối ưu chi phí khối kỹ thuật; Hợp tác với các đối tác có năng lực để nâng cao trình độ, phát triển công nghệ và kỹ thuật hàng không tiên tiến, hiện đại.

Thêm vào đó là thay đổi căn bản công tác kiểm soát và quản trị các công ty có vốn góp của VNA; Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đối với Người đại diện vốn; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty có vốn góp, đặc biệt là các công ty gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch lớn trung dài hạn: Đề án tái cơ cấu VNA và các công ty có vốn góp giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch thoái vốn và giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VNA đến năm 2020; Kế hoạch phát triển đội bay giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030…

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước trong năm 2018.

Tin mới lên