Tài chính

Vietnam Airlines: Lãi thực tế cao hơn công bố 400 tỷ đồng

(VNF) – Lợi nhuận trước thuế thực tế của Vietnam Airlines nửa đầu năm 2016 ở mức 2.033 tỷ đồng, cao hơn 400 tỷ đồng so với công bố trước đó.

Vietnam Airlines: Lãi thực tế cao hơn công bố 400 tỷ đồng

Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines ghi nhận mức lãi cao hơn 400 tỷ đồng so với công bố

Mới đây, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016. Theo đó, doanh thu nửa đầu năm 2016 của Vietnam Airlines đạt mức 34.950 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt mức 5.834 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay của Vietnam Airlines nửa đầu năm 2016 cũng ở mức cao, lần lượt là 2.332 tỷ đồng, 911 tỷ đồng và 611 tỷ đồng. Trong khi đó, nỗi ám ảnh tỷ giá vẫn chưa thôi đeo đuổi Vietnam Airlines khi doanh nghiệp này lỗ thuần tới gần 623 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Vietnam Airlines đạt mức rất cao 2.033 tỷ đồng. Như vậy, mức lợi nhuận trước thuế thực tế này cao hơn 400 tỷ đồng so với con số ước tính 1.600 tỷ đồng mà Vietnam Airlines công bố hồi tháng 7/2016, tương đương với mức chênh 25%.

Một điểm cũng rất đặc biệt là 38% lợi nhuận của Vietnam Airlines trong nửa đầu năm 2016 lại không đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, ngoài 1.256 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines cũng ghi nhận 777 tỷ đồng lợi nhuận khác. Các khoản lợi nhuận khác này chủ yếu đến từ lãi do thanh lý tài sản cố định (chiếm khoảng 18,8%), tiền phạt thu được từ các đơn vị khác (chiếm khoảng 4,6%), thu từ bồi thường bảo hiểm (chiếm khoảng 4,3%), thu hỗ trợ tín dụng máy bay và động cơ (chiếm khoảng 59,5%), còn lại là các khoản lợi nhuận khác nữa.

Chính khoản lợi nhuận khác này đã là "vị cứu tinh" cho Vietnam Airlines tránh khỏi thua lỗ trong năm 2015. Còn nhớ năm 2015, Vietnam Airlines lỗ thuần tới 955 tỷ đồng. Nếu không nhờ khoản lợi nhuận khác 1.006 tỷ đồng, Vietnam Airlines đã không thể báo lãi trước thuế 50 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/06/2016, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt mốc 92.575 tỷ đồng, trong đó có 13.734 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu và 78.841 tỷ đồng là nợ phải trả.

Đồng thời, Vietnam Airlines tiếp tục là một trong những doanh nghiệp vay nợ nhiều nhất Việt Nam với tổng nợ vay và thuê tài chính lên đến 60.361 tỷ đồng, trong đó 5.360 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn, 8.308 tỷ đồng là nợ vay và thuê tài chính dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng, còn lại là 46.693 tỷ đồng là nợ vay và thuê tài chính dài hạn trả sau 12 tháng.

Hơn một nửa nợ vay và thuê tài chính của Vietnam Airlines là các khoản nợ thuê tài chính dài hạn với chủ nợ hầu hết là các đơn vị nước ngoài. Đáng kể nhất là Ngân hàng Citibank với khoản cho thuê tài chính lên tới 12.424 tỷ đồng, hay như Tập đoàn ING với 12.131 tỷ đồng cho thuê tài chính. Các khoản nợ thuê tài chính này đều xuất phát từ các hợp đồng tài trợ mua máy bay cho Vietnam Airlines và đa phần được Chính phủ bảo lãnh.

Được biết, ngày 01/07/2016, Tập đoàn Hàng không Nhật Bản ANA Holdings Inc. (ANA) đã hoàn tất việc chuyển nhượng 2.264 tỷ đồng tiền mua hơn 107 triệu cổ phần (tương đương 8,77% vốn điều lệ) của Vietnam Airlines. Theo đó, vốn điều lệ của Vietnam Airlines đã tăng từ 11.199 tỷ đồng lên 12.275 tỷ đồng, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống còn 86,16% từ mức 94.44% trước đó.

Tin mới lên