Tài chính

Vietnam Airlines tính huy động 1.911 tỷ từ cổ đông để tài trợ tiền mua máy bay

(VNF) - Theo phía Vietnam Airlines, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.911 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán/bù đắp tiền mua báy bay B787-9/A350 và thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động SXKD.

Vietnam Airlines tính huy động 1.911 tỷ từ cổ đông để tài trợ tiền mua máy bay

Vietnam Airlines lên kế hoạch huy động 1.911 tỷ đồng từ cổ đông để tài trợ tiền mua máy bay

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến sẽ phát hành 191,1 triệu cổ phiếu HVN với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động được nếu giao dịch thành công theo đó sẽ là 1.911 tỷ đồng.

Phương thức phát hành là theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu để phát hành thêm. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 15,5753%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 100 quyền sẽ được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm.

Được biết, lượng cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm phát hành dự kiến là quý IV/2017 hoặc một thời điểm khác theo quyết định của HĐQT Vietnam Airlines được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Theo phía Vietnam Airlines, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.911 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán/bù đắp tiền mua báy bay B787-9/A350 và thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động SXKD.

Năm 2016, Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều dự án đầu tư tàu bay với tổng giá trị đầu tư là 7.497,2 tỷ đồng, đạt 96,2% so với kế hoạch năm. Cũng trong năm này, Vietnam Airlines đã nhận 3 tàu B787 (sở hữu) và 2 tàu A350, trong đó 02 tàu bay A350 đã được chuyển đổi thực hiện theo hình thức Sale and Leaseback.

Sang năm 2017, Vietnam Airlines dự kiến khai thác trung bình 91,2 tàu bay, tăng 4,9 tàu so với năm 2016. Đồng thời, tổng công ty này sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu đội bay thân rộng: bán 04 tàu B777, dừng khai thác và trả 03 tàu A330, bán và thuê lại 04 tàu A350 và 01 tàu B787.

Cũng trong năm 2017, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch thực hiện 2 dự án thực hiện đầu tư 10 A350-900XWB và 08 tàu bay B787-9 với tổng kinh phí 2.111,8 tỷ đồng.

Tin mới lên