Tài chính

Vietsovpetro nộp ngân sách gần 453 triệu USD

6 tháng đầu năm 2019, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã nộp ngân sách gần 453 triệu USD.

Vietsovpetro nộp ngân sách gần 453 triệu USD

Các giàn khai thác dầu của Liên doanh Vietsovpetro. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Chiều 11/7, Hội đồng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức kỳ họp thứ 51 đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và các biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ ngành liên quan của Chính phủ Nga và Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nga tại Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Nga Zarubezhneft và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Kỳ họp thống nhất tiếp tục triển khai các giải pháp về khai thác dầu khí và condensate, tìm kiếm, thăm dò, khoan khai thác để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất; xây dựng và đưa giàn BK-20 vào vận hành đúng tiến độ với dự kiến nhận dòng dầu đầu tiên vào 30/10/2019; đồng thời, chuẩn bị xây dựng giàn BK-21… 

Theo ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã hoàn thành vượt mức kết hoạch các chỉ tiêu chủ yếu như: khai thác dầu, khí và condensate; cung cấp khí vào bờ; xây lắp, sửa chữa các công trình biển; đảm bảo doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam và lợi nhuận hai phía. 

Cụ thể, đơn vị đã khai thác hơn 1,92 triệu tấn dầu, condensate, đạt gần 108% kế hoạch và 75 triệu m3 khí thiên nhiên, đạt 121% kế hoạch.

Đặc biệt, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ hơn 534 triệu m3 khí, đạt 205% kế hoạch. Trong công tác tìm kiếm thăm dò, đơn vị đã gia tăng trữ lượng địa chất/thu hồi là 1.838/316 tấn.

Doanh thu bán dầu, khí, condensate là hơn 950 triệu USD (đạt gần 107% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 452,4 triệu USD (đạt gần 111% kế hoạch).

Lợi nhuận phía Nga 129,4 triệu USD (bao gồm cả lợi nhuận bổ sung của năm 2018), đạt 205% kế hoạch và lợi nhuận phía Việt Nam là 95 triệu USD (đạt 144,6% kế hoạch). 

Các hoạt động phục vụ việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí như nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, vận tải ô tô, cơ điện, kho cảng cùng nhiều hoạt động phụ trợ được tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro còn tăng cường giảm chi phí thuê dịch vụ ngoài, quản lý và sử dụng ngân sách hiệu quả.

Nhờ đó, tổng chi phí cho sản xuất ở lô 09-1 thực tế trong 5 tháng đầu năm 2019 chỉ là 192,4 triệu USD - thấp hơn kế hoạch hơn 12%.

Tin mới lên